Foto: Jan Maassen Fotografie

Voormalige openbare school

Boterdijk 185-195, De Kwakel

In mei 1879 werd op enige afstand van de oude school uit 1849 (nu Boterdijk 211), begonnen met de bouw van een nieuwe grotere lagere school voor openbaar onderwijs aan de Boterdijk. Eind augustus van dat jaar werd de nieuwe school in gebruik genomen. De woning van de bovenmeester kreeg nummer 185 en 187. De school groeide naar 125 leerlingen in 1898. Toch wilde de overwegend rooms-katholieke bevolking van De Kwakel liever een rooms-katholieke school in het dorp. Het kerkbestuur vroeg daarom het gemeentebestuur om de school tegen een schappelijke prijs over te mogen kopen. Alle ouders steunden dit verzoek en ook het gemeentebestuur stond welwillend tegenover het idee. Gedeputeerde Staten torpedeerden echter de verkoop en dus bleef er maar één weg over: het stichten van een katholieke parochieschool, die in 1910 geopend werd. Hierdoor liep de openbare school leeg en in 1912 wilde de gemeente de openbare lagere school opheffen. Het kwam echter niet zover, want twintig katholieke ouders stuurden hun kind naar de school aan de Boterdijk. Toch viel het doek voor de school op 1 augustus 1913. Het schoolgebouw werd omgebouwd tot gezinswoningen. De symbolische eerste steen is nog steeds in de gevel bewaard gebleven.

Al is deze voormalige openbare lagere school uit 1879 nog maar vaag als zodanig herkenbaar, omdat het nu een rij woningen is, zij herinnert niettemin aan een episode in het dorpse verleden van De Kwakel.

MEER MONUMENTEN

In 1927 tekende architect B. van Rinsum uit Wilnis het ontwerp voor het huidige gemaal Het Zandpad en in 1950…

De vrijstaande woning mat in het ontwerp van een van de voormannen van de Amsterdamse School Michel de Klerk (1884-1923)…

Dit blok van drie woonhuizen verrees na de brand van 23 juli 1781 in de Schans, ooit een lommerrijke straat.

Het pand is ontworpen door architect Dirk Verwoerd en kwam in 1932 gereed.

Een woning met koetshuis gebouwd omstreeks 1920, zo beschreef de gemeentelijke monumentencommissie het pand Schans 27 in 1985.

Emmanuel Brom gaf in 1906 opdracht tot het bouwen van een woonhuis aan de rand van het bovenland en de…

Dit pand werd ontworpen door architectenbureau Zanstra, Giesen & Sijmons (1932-1954).

ALLE MONUMENTEN