Kaashandelaren

Bij oude gemeentehuis / Marktplein 11, Uithoorn

Materiaal: Brons

Geplaatst in: 1981

Staat aan de Kade van de Amstel naast het voormalig gemeentehuis aan de Wilhelminakade

Wat zijn zuivelproductie betreft is Uithoorn wel een van de voornaamste dorpen. Met 1 Mei van 1915 wordt er dan ook een afzonderlijke kaasmarkt geopend, ter wille van den jaarlijkschen uitvoer van dit product, die op een miljoen kilo geschat wordt.” Het is haast niet voor te stellen dat hier jaarlijks 300.000 kilo boter en 10.000 stuks vee verhandeld werden. De kaas- en botermarkt op donderdag dateert van 1858, de graan- en zaadmarkt op vrijdag van 1876. De veemarkt op woensdag werd in 1919 samengevoegd met de kaasmarkt. Drie kaashandelaren waren er: Thijs Verdegaal, Willem en Jacob de Hoop. Het beeld is gemaakt door Kees Verkade en op 29 augustus 1981 door de Willem Meindert de Hoop Stichting aangeboden aan Uithoorn. Verkade deed zijn inspiratie op in Bodegraven, uiteraard aldaar op de kaasmarkt. Het staat op de Markt, bij de Amstel waarover de Uithoornse producten naar elders werden vervoerd.

Kees Verkade kunstmaker

Kees Verkade (1941-2020)

Verkade werd geboren in 1941 in Haarlem als zoon van procuratiehouder Willem Verkade (1895-1971) en diens 20 jaar jongere tweede echtgenote Adriana Barendregt (1915-1978), dochter van een landarbeider; hij werd vernoemd naar de grootvader (1832-1888) en naar de broer (1907-1970) van zijn moeder, Korstiaan Barendregt. Na teken- en schilderlessen bij Gerrit van t Net studeerde hij van 1958 tot 1963 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hoewel hij reclametekenaar wilde worden, neigde hij uiteindelijk meer naar het beeldhouwen. Dankzij zijn eerste tentoonstelling in de Haarlemse Vishal verkocht hij twee werken aan het Frans Hals Museum . Sindsdien had hij zijn atelier in Zandvooort. Uit zijn eerste huwelijk dat door echtscheiding werd ontbonden, had hij twee zonen; na zijn vestiging in Frankrijk en Monaco hertrouwde hij in 1979, uit welk huwelijk een jaar later een dochter werd geboren. In 1966 kreeg hij zijn eerste opdracht van de gemeente Haarlem voor het standbeeld Winkelen (of Stadten). Later brak hij ook internationaal door, vooral in Frankrijk en Monaco, waar hij sinds het einde van de jaren zeventig woonde en werkte en goede contacten onderhield met het hof.

Verkade overleed in Monaco op 29 december 2020. Vlak voor zijn dood legde hij de laatste hand aan een beeld voor de slachtoffers van de coronapandemie en als eerbetoon aan zorgmedewerkers.

MEER KUNSTOBJECTEN

Kunstmaker: Gerard Höweler

Kunstmaker: C. Hund

Kunstmaker: Josje Regout

Kunstmaker: Armando

Kunstmaker: Caius Spronken

Kunstmaker: Jorien Rooijmans-de Kruyff van Dorssen

Ontwerper: J. Kramer

Kunstmaker: Karin Beek

ALLE KUNSTOBJECTEN