Foto: Peter Schat, 3 september 1977
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Ban- of limietpaal

Hollandsedijk, Uithoorn
Gemeentelijk monument

De banpaal bij de driesprong Hollandsedijk, Bovenkerkerweg en Randweg-Oost is een zeldzaamheid. In 2019 kreeg het van de gemeente Uithoorn de status van gemeentelijk monument; de gemeente Amstelveen volgde in 2021. Deze banpaal is nu dus gemeentelijk monument van twee gemeenten!

De banpaal is in de zeventiende eeuw een tiental meters zuidelijker dan de huidige plek neergezet door Amsterdam, om de uiterste grens voor bannelingen aan te geven. Daar liep toen ook de grens tussen Holland en het Sticht, de latere provincie Utrecht. In 1966 zijn restanten van de paal weggehaald door Uithoorn en opgeslagen. Op 3 september 1977 zijn de restanten, ingemetseld in een nieuwe zuil, met feestgedruis onthuld door de burgemeester van Uithoorn Evert Brautigam in aanwezigheid van architect Jan de Groot, die de nieuwe sokkel ontwierp, een muziekkorps, majorettes en tientallen belangstellenden.

Het was een Uithoorns feestje, zij het dat de paal op het territorium van buurgemeente Amstelveen herrees. De grens wipt daar namelijk net de weg over, van de zuidzijde van de Hollandsedijk naar de noordkant van de Randweg.

De paal is op een nette plek gezet, in de hartlijn van de Bovenkerkerweg. Esthetisch en praktisch beter dan een plek lager bij de sloot of wellicht zelfs erin. In 2019 bleek grond onder de paal weggespoeld. Uithoorn nam het rechtzetten en schoonmaken voor haar rekening. Uit oogpunt van erfgoedbehoud is het positief, dat er twee gemeentes zijn die hiervoor een subsidiepot beschikbaar hebben.

MEER MONUMENTEN

In december 1928 is door de gemeente Uithoorn vergunning verleend aan het bestuur van de Uithoornsche Polder om ter vervanging…

De boerderij ligt aan de Kleine Drecht en langs het erf liep de Reigers- of Grietjesvaart. Deze eindigde na de…

Een ‘jong’ gemeentelijk monument is dit woonhuis uit 1911, dat recent aan de lijst is toegevoegd en nauwgezet is gerestaureerd…

Het gemeentehuis aan het Marktplein werd op 15 april 1937 geopend door mr. J. Bomans, waarnemend commissaris van de Koningin…

Sinds de aanleg van de Noord-Zuidroute in 1988 ligt het boerenbedrijf optisch niet meer aan de Drechtdijk die in 1884…

Op 21 december 1782 droeg pastoor Mattias Herfkens de eerste mis op in het houten kerkje. Vanaf de straatkant kon…

Het pand is ontworpen door architect Dirk Verwoerd en kwam in 1932 gereed.

ALLE MONUMENTEN