Foto: Peter Schat, 3 september 1977
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Ban- of limietpaal

Hollandsedijk, Uithoorn
Gemeentelijk monument

De banpaal bij de driesprong Hollandsedijk, Bovenkerkerweg en Randweg-Oost is een zeldzaamheid. In 2019 kreeg het van de gemeente Uithoorn de status van gemeentelijk monument; de gemeente Amstelveen volgde in 2021. Deze banpaal is nu dus gemeentelijk monument van twee gemeenten!

De banpaal is in de zeventiende eeuw een tiental meters zuidelijker dan de huidige plek neergezet door Amsterdam, om de uiterste grens voor bannelingen aan te geven. Daar liep toen ook de grens tussen Holland en het Sticht, de latere provincie Utrecht. In 1966 zijn restanten van de paal weggehaald door Uithoorn en opgeslagen. Op 3 september 1977 zijn de restanten, ingemetseld in een nieuwe zuil, met feestgedruis onthuld door de burgemeester van Uithoorn Evert Brautigam in aanwezigheid van architect Jan de Groot, die de nieuwe sokkel ontwierp, een muziekkorps, majorettes en tientallen belangstellenden.

Het was een Uithoorns feestje, zij het dat de paal op het territorium van buurgemeente Amstelveen herrees. De grens wipt daar namelijk net de weg over, van de zuidzijde van de Hollandsedijk naar de noordkant van de Randweg.

De paal is op een nette plek gezet, in de hartlijn van de Bovenkerkerweg. Esthetisch en praktisch beter dan een plek lager bij de sloot of wellicht zelfs erin. In 2019 bleek grond onder de paal weggespoeld. Uithoorn nam het rechtzetten en schoonmaken voor haar rekening. Uit oogpunt van erfgoedbehoud is het positief, dat er twee gemeentes zijn die hiervoor een subsidiepot beschikbaar hebben.

MEER MONUMENTEN

Een strak vorm gegeven pand dat architect en kerkvoogd Dirk Verwoerd ontwierp voor de Hervormde Gemeente.

De vorige boerderij Nooitgedacht, gepacht door Hendricus Schijf, brandde in 1901 af. De herbouw werd door de Levensverzekering Maatschappij Utrecht…

De eerst bekende eigenaar van deze 17e-eeuwse langhuisboerderij was Huijbert Jansz.

De boerderij werd in 1995-1997 door toenmalig eigenaar Frank van de Aardweg gerestaureerd.

De naam De Dankbaarheid gaat verder terug dan 11 maart 1865, toen de eerste steen gelegd werd voor deze boerderij.

In maart 1959 gaf de directie van de Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. (IBM), behorend tot de International Business Machines Corporation,…

Het herenhuis uit 1915 opgetrokken in de stijl van de Art Nouveau en bekend als doktershuis, stond in de vroegere…

ALLE MONUMENTEN