Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Rietgedekte boerderij

Drechtdijk 23, De Kwakel
Gemeentelijk monument

Deze boerderij met rieten kap en is van belang vanwege zijn ligging aan de weg. De situatie geeft duidelijk het opdringen van de Drechtdijk aan en een vermoeden van de oude situatie, waarbij het pad, het voorerf en het gebouw in elkaar overgingen. De oude verkaveling is nog goed af te lezen aan de ligging. De architectuur is sober met goed gedetailleerde accenten zoals de daklijst en het zolderraam. Het mooie rieten dak heeft helaas te grote, later aangebrachte kapellen. Afgaande op de zichtbare architectuurdetails is de bouwdatum te stellen op circa 1900.

Rond 1910 was de boerderij eigendom van de rooms-katholieke Kerk in De Kwakel en werd gepacht door Jan Zijerveld die getrouwd was met Agnes Kruisheer. Zij kwamen op de boerderij, omdat de vorige pachter Wilhelmus Zwetsloot uit Vinkeveen overleed en diens weduwe E. Zandvliet hertrouwde met Hannes Beuk. De boerderij kwam daarmee vrij voor de dochter van C. Kruisheer.

Het gezin van Jan Zijerveld en Agnes Kruisheer telde vijf kinderen en zijn land lag deels aan de oost- en deels aan de westzijde van de Drechtdijk voorbij het Fort bij De Kwakel. In 1935 deed Jan Zijerveld de boerderij over aan Rinus Verlaan die getrouwd was met Helena Zijerveld, de dochter van Jan. Hun huwelijk bleef kinderloos. Rinus Verlaan werd omstreeks 1954 eigenaar van de boerderij. Na zijn dood bleef zijn weduwe op de boerderij wonen tot aan de verkoop ervan aan Siem Heemskerk in 1964. Begin jaren negentig van de vorige eeuw kocht Eric van Ee, uit Uithoorn, de boerderij en vestigde er zijn terrazzobedrijf Botticino in, nu Binnenbeton geheten.

MEER MONUMENTEN

Het pand is ontworpen door architect Dirk Verwoerd en kwam in 1932 gereed.

De banpaal bij de driesprong Hollandsedijk, Bovenkerkerweg en Randweg-Oost is een zeldzaamheid.

Dit fort dateert uit 1906. Het is met het bungalowpark omheen particulier eigendom sinds 1971

De vrijstaande woning mat in het ontwerp van een van de voormannen van de Amsterdamse School Michel de Klerk (1884-1923)…

De boerderij ligt aan de Kleine Drecht en langs het erf liep de Reigers- of Grietjesvaart. Deze eindigde na de…

Over de geschiedenis van Het Rechthuis kan men een lijvig boek schrijven. In 1322 wordt de naam Den Uijthoorn voor…

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en…

ALLE MONUMENTEN