Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Woonhuis architect

Amsteldijk-Noord 26, Uithoorn
Gemeentelijk monument

Het pand is ontworpen door architect Dirk Verwoerd en kwam in 1932 gereed. Verwoerd liet zich inspireren door het kubisme van de kleurrijke Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright (1867-1959) en diens ontwerp van het Robie House (Chicago, 1909). Verwoerd groepeerde een aantal ruimte-blokken rondom de centrale kern, de schoorsteen. De grote overstekken van zowel het dak als de eerste verdieping door middel van balkons geven lage horizontale lijnen die zo kenmerkend zijn voor het werk van Wright en zijn Robie House. Het pand is opgetrokken uit metselwerk van rode steen in een Noors- of kettingverband. De kozijnen zijn degelijk en subtiel gedetailleerd. De kleine dakverdieping fungeert als uitkijkkamer.

Dirk Verwoerd was niet alleen architect, maar ook kerkvoogd van de nabij gelegen – Hervormde –  Thamerkerk en wethouder. Hij werd op 3 november 1889 in Vinkeveen geboren en overleed op 21 juli 1965 in Uithoorn. Op 25 april 1933 huwde hij te Epe de verloskundige Carolina Schiere (15 april 1898 Smallingerland-7 april 1978 Amsterdam). Als locoburgemeester heette Verwoerd de kersverse burgemeester Koot in 1935 officieel welkom, het begin van een lange periode van wederzijds respect en waardering, die duurde tot aan het overlijden van Verwoerd. Hij was fervent voorstander van een eigen Hervormde (Christelijk Nationale) school vlak bij de Thamerkerk en tekende deze ook. Daarnaast ontwierp hij het verenigingsgebouw De Morgenster aan de De Visserlaan.

Rudolph Duco Schiere (zoon van Dirk Verwoerd en Carolina Schiere) was eveneens architect en bewoonde vanaf 1965 het huis.  In 2021 werd het huis verkocht en opgeknapt.

MEER MONUMENTEN

Op 23 juli 1781 legde een hevige brand bijna alle huizen aan de Schans in de as.

Dit blok van drie woonhuizen verrees na de brand van 23 juli 1781 in de Schans, ooit een lommerrijke straat.

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en…

In 1942 werd de N.V. Uithoornse Combinatie van Beurtschippers opgericht door vijf beurtschippers.

De Stelling van Amsterdam is eind negentiende en begin twintigste eeuw aangelegd ter verdediging van de hoofdstad. Langs een 135…

Leeuwarden is een zuivelboerderij met ruim dertig stuks melkkoeien. Het kleinschalige bedrijf voert sportactiviteiten uit onder de naam Poldersport.

Deze boerderij met rieten kap en is van belang vanwege zijn ligging aan de weg.

ALLE MONUMENTEN