Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Woonhuis architect

Amsteldijk-Noord 26, Uithoorn
Gemeentelijk monument

Het pand is ontworpen door architect Dirk Verwoerd en kwam in 1932 gereed. Verwoerd liet zich inspireren door het kubisme van de kleurrijke Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright (1867-1959) en diens ontwerp van het Robie House (Chicago, 1909). Verwoerd groepeerde een aantal ruimte-blokken rondom de centrale kern, de schoorsteen. De grote overstekken van zowel het dak als de eerste verdieping door middel van balkons geven lage horizontale lijnen die zo kenmerkend zijn voor het werk van Wright en zijn Robie House. Het pand is opgetrokken uit metselwerk van rode steen in een Noors- of kettingverband. De kozijnen zijn degelijk en subtiel gedetailleerd. De kleine dakverdieping fungeert als uitkijkkamer.

Dirk Verwoerd was niet alleen architect, maar ook kerkvoogd van de nabij gelegen – Hervormde –  Thamerkerk en wethouder. Hij werd op 3 november 1889 in Vinkeveen geboren en overleed op 21 juli 1965 in Uithoorn. Op 25 april 1933 huwde hij te Epe de verloskundige Carolina Schiere (15 april 1898 Smallingerland-7 april 1978 Amsterdam). Als locoburgemeester heette Verwoerd de kersverse burgemeester Koot in 1935 officieel welkom, het begin van een lange periode van wederzijds respect en waardering, die duurde tot aan het overlijden van Verwoerd. Hij was fervent voorstander van een eigen Hervormde (Christelijk Nationale) school vlak bij de Thamerkerk en tekende deze ook. Daarnaast ontwierp hij het verenigingsgebouw De Morgenster aan de De Visserlaan.

Rudolph Duco Schiere (zoon van Dirk Verwoerd en Carolina Schiere) was eveneens architect en bewoonde vanaf 1965 het huis.  In 2021 werd het huis verkocht en opgeknapt.

MEER MONUMENTEN

Een ‘jong’ gemeentelijk monument is dit woonhuis uit 1911, dat recent aan de lijst is toegevoegd en nauwgezet is gerestaureerd…

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en…

Het gemeentehuis aan het Marktplein werd op 15 april 1937 geopend door mr. J. Bomans, waarnemend commissaris van de Koningin…

De boerderij werd in 1995-1997 door toenmalig eigenaar Frank van de Aardweg gerestaureerd.

De boerderij ligt aan de Kleine Drecht en langs het erf liep de Reigers- of Grietjesvaart. Deze eindigde na de…

Een langgerekte boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw met een stal en een rietgedekt dak.

De Tolhuissluis ligt op de route van de oude trekvaart tussen Amsterdam en Gouda via de Amstel en de Drecht.

ALLE MONUMENTEN