Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Boerderij Leeuwarden

Boterdijk 91, De Kwakel
Rijksmonument

Leeuwarden is een zuivelboerderij met ruim dertig stuks melkkoeien. Het kleinschalige bedrijf voert sportactiviteiten uit onder de naam Poldersport. De huidige eigenaar is de vierde generatie Blommestijn op deze plek. Mensen met een verstandelijke beperking vinden een zinvolle dagbesteding op deze zorgboerderij.

De boerderij is een langhuisboerderij van het voergangtype; het heeft een zomerhuis. De boerderij werd volgens een steen in de voorgevel gebouwd in 1894. Zij verrees op de plek van een boerderij uit omstreeks 1850, waarbij de oude stal gehandhaafd bleef.  Links staat het zomerhuis uit 1894.

Het uit 1850 daterende stalgedeelte in het verlengde van het woongedeelte, is opgetrokken in handgevormde grauwe baksteen.

Het interieur van het woongedeelte is nog gedeeltelijk intact en bevat onder andere een kamer met gestuukt plafond. Uit panelen samengestelde deuren, vensterluiken en lambrisering zijn in de kamer bewaard gebleven, evenals de met voluutvormig smeedwerk versierde schoorsteen. De vrij kleine opkamer boven de kelder aan de oostkant van het huis bevat nog het originele houtwerk en een bedstede, evenals het trapje dat leidde van de opkamer naar de keldergang.

In de kelder bevinden zich een gewelfd plafond en de pekelbakken voor de kaasproductie. Tussen het woonhuis en de stal loopt een oost-west-gerichte dwarsgang. De zolder met een gebintconstructie is beschoten. Het interieur van het zomerhuis bestaat uit een kamer, een keuken met voorheen de enige stookplaats in huis, een kaasmakerij, een karnhok en een turfhok.

MEER MONUMENTEN

Een strak vorm gegeven pand dat architect en kerkvoogd Dirk Verwoerd ontwierp voor de Hervormde Gemeente.

Dit pand werd ontworpen door architectenbureau Zanstra, Giesen & Sijmons (1932-1954).

De boerderij werd in 1995-1997 door toenmalig eigenaar Frank van de Aardweg gerestaureerd.

In 1927 tekende architect B. van Rinsum uit Wilnis het ontwerp voor het huidige gemaal Het Zandpad en in 1950…

Een woning met koetshuis gebouwd omstreeks 1920, zo beschreef de gemeentelijke monumentencommissie het pand Schans 27 in 1985.

In mei 1879 werd op enige afstand van de oude school uit 1849 (nu Boterdijk 211), begonnen met de bouw…

De naam De Dankbaarheid gaat verder terug dan 11 maart 1865, toen de eerste steen gelegd werd voor deze boerderij.

ALLE MONUMENTEN