Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Langhuisboerderij

Boterdijk 109, De Kwakel
Provinciaal monument

De eerst bekende eigenaar van deze 17e-eeuwse langhuisboerderij was Huijbert Jansz. Kruijswijk (1724-1769) uit Noorden, die in 1750 trouwde met Grietje Gerbrands Deeken uit De Kwakel. Hij hertrouwde in 1763 met Aagje Liesveld, die op haar beurt in 1769 hertrouwde met Izaak Pietersz Blom uit Kamerik. Een aantal eigenaars en pachters later is de boerderij eigendom van Hendrik van Voorst, sinds 1789 schoolmeester, voorzanger en doodgraver in Thamen, die pachters op de hoeve zet.

Na het overlijden van Van Voorst in 1844 kreeg de Hervormde Gemeente van Thamen aan den Amstel middels schenking de boerderij in eigendom. De pachtopbrengsten werden bestemd voor de diaconie. Op 21 april 1850 trouwde pachter Willem Breuklander met Marretje van Dijl, weduwe van de aan cholera overleden Jan Korver. Zes jaar later emigreerde Willem naar de Verenigde Staten. Zes kinderen Korver en drie kinderen Breuklander gingen met het echtpaar mee naar Sioux City in Iowa. In 1921 verkocht de Hervormde Gemeente de boerderij aan Dirk Treur sr; zoon Dirk volgde zijn vader op en beëindigde het melkbedrijf  in 1964.

In de 18e eeuw is het woongedeelte verlengd en een staldeel aangebouwd. Het is een driebeukig pand dat in 1987/1988 grondig is gewijzigd en opgeknapt. Van binnen is de originele schouw weg gehaald, maar de schoorsteen heeft nog een luik gebruikt voor het roken van vlees. Er zijn een kelder en een opkamer, waarvan in de rechterzijde nog twee originele kozijnen bewaard zijn gebleven. De topgevel heeft negentiende-eeuwse ankers en een schrootjestop. Links van de boerderij stond een

Negentiende-eeuws zomerhuis op de fundamenten van meerdere voorgangers. Het werd in 1987 afgebroken. Toen werden met de oorspronkelijke stenen de nieuwe muren van de stal opgetrokken.

MEER MONUMENTEN

Het gemeentehuis aan het Marktplein werd op 15 april 1937 geopend door mr. J. Bomans, waarnemend commissaris van de Koningin…

In maart 1959 gaf de directie van de Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. (IBM), behorend tot de International Business Machines Corporation,…

Sinds de aanleg van de Noord-Zuidroute in 1988 ligt het boerenbedrijf optisch niet meer aan de Drechtdijk die in 1884…

De wachterswoning en halteplaats 43 lag op de lijn Aalsmeer-Uithoorn-Nieuwersluis.

In 1882 kwam het huidige pand met een grote achtertuin gereed, vlakbij de Nederlands Hervormde Thamerkerk.

Op 23 juli 1781 legde een hevige brand bijna alle huizen aan de Schans in de as.

In 1942 werd de N.V. Uithoornse Combinatie van Beurtschippers opgericht door vijf beurtschippers.

ALLE MONUMENTEN