Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Hervormde pastorie

Amsteldijk-Noord 32, Uithoorn
Gemeentelijk monument

In 1882 kwam het huidige pand met een grote achtertuin gereed, vlakbij de Nederlands Hervormde Thamerkerk. De voorganger van deze pastorie was voor het laatst in 1841 opgeknapt en in 1881 totaal ongeschikt om de nieuwe dominee, G.J. van Limburgh, te huisvesten. Dus werd hij de eerste dominee op dit adres in een nieuw onderkomen. De laatste predikant hier woonde was dominee Th.H. Tonsbeek met zijn gezin.

Uithoorn breidde zich rond 1936 uit door het bovenland achter Marktplein en Dorpsstraat te bebouwen, de Oranjewijk. In die tijd was deze pastorie weinig praktisch en vochtig. Vandaar dat de familie Tonsbeek na de oorlog 1940-1945 naar een nieuwe, kleinere moderne woning op de kop van de Prinses Irenelaan verhuisde. De binding met de kerk was duidelijk zichtbaar; op de gevelsteen boven de voordeur stond: De Herdershut. De steen is voor de sloop in 2013 verwijderd en bewaard gebleven.

Voor het leegstaande pand aan de Amsteldijk-Noord zocht de kerkvoogdij een nieuwe bestemming. Men dacht er rond 1950 zelfs over om het te verbouwen en in te richten als bejaardenhuis. Uiteindelijk werd het in 1952 verkocht aan een textielbedrijf dat het tot 1963 gebruikte. Daarna werden er de Spaanse gastarbeiders ondergebracht die in dienst waren bij de Teerunie (Cindu/Koppers). Vandaar de officieuze naam Casa Espagnol.  In 1987/1988 restaureerde de firma Raggers & Zn BV het pand en richtte het in als kantoor. De eigenaar handhaafde enkele authentieke elementen waaronder de bordjes van de Spaanse werknemers.

MEER MONUMENTEN

Deze boerderij met rieten kap en is van belang vanwege zijn ligging aan de weg.

Emmanuel Brom gaf in 1906 opdracht tot het bouwen van een woonhuis aan de rand van het bovenland en de…

De vrijstaande woning mat in het ontwerp van een van de voormannen van de Amsterdamse School Michel de Klerk (1884-1923)…

Een ‘jong’ gemeentelijk monument is dit woonhuis uit 1911, dat recent aan de lijst is toegevoegd en nauwgezet is gerestaureerd…

De Hoeksteen is de enige kerk die Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) ontwierp.

Een woning met koetshuis gebouwd omstreeks 1920, zo beschreef de gemeentelijke monumentencommissie het pand Schans 27 in 1985.

In 1912 werd deze stalen brug in het traject Aalsmeer-Nieuwersluis in opdracht van de H.E.S.M (Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij) aangelegd.

ALLE MONUMENTEN