Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Hervormde pastorie

Amsteldijk-Noord 32, Uithoorn
Gemeentelijk monument

In 1882 kwam het huidige pand met een grote achtertuin gereed, vlakbij de Nederlands Hervormde Thamerkerk. De voorganger van deze pastorie was voor het laatst in 1841 opgeknapt en in 1881 totaal ongeschikt om de nieuwe dominee, G.J. van Limburgh, te huisvesten. Dus werd hij de eerste dominee op dit adres in een nieuw onderkomen. De laatste predikant hier woonde was dominee Th.H. Tonsbeek met zijn gezin.

Uithoorn breidde zich rond 1936 uit door het bovenland achter Marktplein en Dorpsstraat te bebouwen, de Oranjewijk. In die tijd was deze pastorie weinig praktisch en vochtig. Vandaar dat de familie Tonsbeek na de oorlog 1940-1945 naar een nieuwe, kleinere moderne woning op de kop van de Prinses Irenelaan verhuisde. De binding met de kerk was duidelijk zichtbaar; op de gevelsteen boven de voordeur stond: De Herdershut. De steen is voor de sloop in 2013 verwijderd en bewaard gebleven.

Voor het leegstaande pand aan de Amsteldijk-Noord zocht de kerkvoogdij een nieuwe bestemming. Men dacht er rond 1950 zelfs over om het te verbouwen en in te richten als bejaardenhuis. Uiteindelijk werd het in 1952 verkocht aan een textielbedrijf dat het tot 1963 gebruikte. Daarna werden er de Spaanse gastarbeiders ondergebracht die in dienst waren bij de Teerunie (Cindu/Koppers). Vandaar de officieuze naam Casa Espagnol.  In 1987/1988 restaureerde de firma Raggers & Zn BV het pand en richtte het in als kantoor. De eigenaar handhaafde enkele authentieke elementen waaronder de bordjes van de Spaanse werknemers.

MEER MONUMENTEN

Dit blok van drie woonhuizen verrees na de brand van 23 juli 1781 in de Schans, ooit een lommerrijke straat.

Sinds de aanleg van de Noord-Zuidroute in 1988 ligt het boerenbedrijf optisch niet meer aan de Drechtdijk die in 1884…

De Stelling van Amsterdam is eind negentiende en begin twintigste eeuw aangelegd ter verdediging van de hoofdstad. Langs een 135…

Dit pand werd ontworpen door architectenbureau Zanstra, Giesen & Sijmons (1932-1954).

Het pand is gebouwd tussen 1850 en 1880, maar is waarschijnlijk deels ouder.

Het gemeentehuis aan het Marktplein werd op 15 april 1937 geopend door mr. J. Bomans, waarnemend commissaris van de Koningin…

De vrijstaande woning mat in het ontwerp van een van de voormannen van de Amsterdamse School Michel de Klerk (1884-1923)…

ALLE MONUMENTEN