Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Herenhuis

Schans 25, Uithoorn
Gemeentelijk monument

Op 23 juli 1781 legde een hevige brand bijna alle huizen aan de Schans in de as. Binnen dit pand wijzen de detailleringen van de deuren op de begane grond erop dat deze verdieping waarschijnlijk de brand overleefd heeft en het huis daarna weer is opgebouwd.

Na het opwerpen van een schans aan de Amstel, in 1672, om de Fransen te weren, raakte de oorspronkelijke naam Heerenweg in onbruik. Deze straat was geplaveid ten faveure van de heer, de proost van Sint-Jan die in Utrecht zetelde en was de belangrijkste straat van Uithoorn.

Franciscus Johannes Vlamingh Kiebêrt kreeg dit herenhuis op 27 maart 1828 in eigendom. Hij kocht de tabaksfabriek aan de overzijde er op 30 mei 1839 bij. Het herenhuis ging over in handen van zijn zoon Marten Pieter en na diens overlijden verkocht zijn weduwe Justina Wilhelmina Blom het pand in 1884 aan de Amsterdamse koopman J.H.W. Laarman. Deze verkreeg daarnaast ook het pakhuis, neven-woning, zomerhuis, erf, grond en tuin. De tabaksfabriek werd overgenomen door Jan de Ruyter.

Laarman verkocht het pand in 1891 aan H.A.F. de Vogel, die het op zijn beurt in 1895 verkocht aan notaris C.J. Boerlage. Voor hem was dit pand een van zijn vele beleggingsobjecten. Hij maakte 100% winst over de verkoop van het huis aan de Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij in 1899. De HESM deed het herenhuis in 1905 van de hand aan notaris A.C. Roeloffs Valk. Na diens overlijden in 1917 verkocht zijn weduwe het aan notaris J.H.F. Willemstijn. In 1929 trad Thomas Steenkamp, directeur van de NV Uithoornsche Baconfabrieken, op als koper van het huis, nevengebouwen, schuitenhuis, erf, tuin, schuur en koepel.

Na een korte wisseling van eigenaar – de Bacon Fabrieken kocht het – kwam het huis in 1965 weer in handen van prof. Piet Steenkamp (initiatiefnemer van het CDA). Het was van korte duur: een jaar later kocht echtpaar Vlamings-van den Kieboom het pand om het in 1974 te verkopen aan mr. J.W. Verhoef. Begin 2022 werd de voorgevel opgeknapt.

MEER MONUMENTEN

In 1882 kwam het huidige pand met een grote achtertuin gereed, vlakbij de Nederlands Hervormde Thamerkerk.

Het gemeentehuis aan het Marktplein werd op 15 april 1937 geopend door mr. J. Bomans, waarnemend commissaris van de Koningin…

Leeuwarden is een zuivelboerderij met ruim dertig stuks melkkoeien. Het kleinschalige bedrijf voert sportactiviteiten uit onder de naam Poldersport.

In 1851 legde Marten Pieter Vlaming Kiebert (1833-1884) de eerste steen van dit pand. Vlaming Kiebert was wethouder van Uithoorn…

In 1942 werd de N.V. Uithoornse Combinatie van Beurtschippers opgericht door vijf beurtschippers.

Thamerlaan 17 grijpt terug op een zeer vroeg woningtype.

Over de geschiedenis van Het Rechthuis kan men een lijvig boek schrijven. In 1322 wordt de naam Den Uijthoorn voor…

ALLE MONUMENTEN