Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Herenhuis

Schans 25, Uithoorn
Gemeentelijk monument

Op 23 juli 1781 legde een hevige brand bijna alle huizen aan de Schans in de as. Binnen dit pand wijzen de detailleringen van de deuren op de begane grond erop dat deze verdieping waarschijnlijk de brand overleefd heeft en het huis daarna weer is opgebouwd.

Na het opwerpen van een schans aan de Amstel, in 1672, om de Fransen te weren, raakte de oorspronkelijke naam Heerenweg in onbruik. Deze straat was geplaveid ten faveure van de heer, de proost van Sint-Jan die in Utrecht zetelde en was de belangrijkste straat van Uithoorn.

Franciscus Johannes Vlamingh Kiebêrt kreeg dit herenhuis op 27 maart 1828 in eigendom. Hij kocht de tabaksfabriek aan de overzijde er op 30 mei 1839 bij. Het herenhuis ging over in handen van zijn zoon Marten Pieter en na diens overlijden verkocht zijn weduwe Justina Wilhelmina Blom het pand in 1884 aan de Amsterdamse koopman J.H.W. Laarman. Deze verkreeg daarnaast ook het pakhuis, neven-woning, zomerhuis, erf, grond en tuin. De tabaksfabriek werd overgenomen door Jan de Ruyter.

Laarman verkocht het pand in 1891 aan H.A.F. de Vogel, die het op zijn beurt in 1895 verkocht aan notaris C.J. Boerlage. Voor hem was dit pand een van zijn vele beleggingsobjecten. Hij maakte 100% winst over de verkoop van het huis aan de Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij in 1899. De HESM deed het herenhuis in 1905 van de hand aan notaris A.C. Roeloffs Valk. Na diens overlijden in 1917 verkocht zijn weduwe het aan notaris J.H.F. Willemstijn. In 1929 trad Thomas Steenkamp, directeur van de NV Uithoornsche Baconfabrieken, op als koper van het huis, nevengebouwen, schuitenhuis, erf, tuin, schuur en koepel.

Na een korte wisseling van eigenaar – de Bacon Fabrieken kocht het – kwam het huis in 1965 weer in handen van prof. Piet Steenkamp (initiatiefnemer van het CDA). Het was van korte duur: een jaar later kocht echtpaar Vlamings-van den Kieboom het pand om het in 1974 te verkopen aan mr. J.W. Verhoef. Begin 2022 werd de voorgevel opgeknapt.

MEER MONUMENTEN

Een woning met koetshuis gebouwd omstreeks 1920, zo beschreef de gemeentelijke monumentencommissie het pand Schans 27 in 1985.

Dit blok van drie woonhuizen verrees na de brand van 23 juli 1781 in de Schans, ooit een lommerrijke straat.

Na de brand die op 23 juli 1781 nagenoeg heel Uithoorn in as legde verrees dit huizenblok. Na vele verbouwingen…

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en…

De Hoeksteen is de enige kerk die Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) ontwierp.

Een langgerekte boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw met een stal en een rietgedekt dak.

De boerderij werd in 1995-1997 door toenmalig eigenaar Frank van de Aardweg gerestaureerd.

ALLE MONUMENTEN