Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Beurtschippershuisje

Wilhelminakade 62, Uithoorn
Provinciaal monument

In 1942 werd de N.V. Uithoornse Combinatie van Beurtschippers opgericht door vijf beurtschippers. Een schipper kreeg van de bezetter niet altijd voldoende toewijzing van brandstof om zijn schip te laten varen. De vijf bundelden hun toewijzingen om zodoende wekelijks met één schip een lijndienst te kunnen onderhouden. Door de opbrengsten te delen hield iedere schipper brood op de plank.

Na de oorlog werden er vrachtauto’s gekocht om aan de vraag te voldoen. Architectenbureau Zanstra, Giesen en Sijmons ontwierp het walkantoor, ook wel bekend als beurtschippershuisje. Van daar uit werd de logistieke planning van het vervoer geregeld. De Uithoornse Combinatie was gespecialiseerd in lijndiensten voor het vervoer van vlees- en teerproducten. De vleesproducten kwamen van de Uithoornse Baconfabrieken aan de Petrus Steenkampweg en moesten naar Zwanenberg in Oss. De teerproducten kwamen van de Teerunie (Cindu, Koppers).

Er reden vijftien vrachtwagens naar Oss om Hema-rookworsten op te halen en te distribueren in Noord-Holland. Dat werd efficiënter geregeld door trailers in te zetten die ’s nachts reden. De binnenvaart kreeg steeds meer concurrentie van het vervoer over de weg. De laatste schipper was Cees de Kruyff. Midden jaren zestig van de twintigste eeuw bleef alleen de transporttak over de weg bestaan en werd de naam gewijzigd in Uithoornse Combinatie BV en in 1977 in UC Transports. Men schakelde over naar ongeregeld en internationaal transport en specialiseerde zich in geconditioneerd vervoer.

Het walkantoor werd in 1965 betrokken door notaris L.M. van Geest die in oktober 1968 verhuisde naar een kantoor in de Raiffeisenbank (Prinses Christinalaan ter hoogte van de Admiraal Tromplaan). Het walkantoor werd restaurant Hertog Jan op ‘t Water.

MEER MONUMENTEN

Op 23 juli 1781 legde een hevige brand bijna alle huizen aan de Schans in de as.

Leeuwarden is een zuivelboerderij met ruim dertig stuks melkkoeien. Het kleinschalige bedrijf voert sportactiviteiten uit onder de naam Poldersport.

In 1882 kwam het huidige pand met een grote achtertuin gereed, vlakbij de Nederlands Hervormde Thamerkerk.

In maart 1959 gaf de directie van de Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. (IBM), behorend tot de International Business Machines Corporation,…

Op 21 december 1782 droeg pastoor Mattias Herfkens de eerste mis op in het houten kerkje. Vanaf de straatkant kon…

Aan de rand van de fortgracht die het eiland omsluit waarop Fort aan de Drecht is gebouwd staan de fortwachterswoning,…

Over de geschiedenis van Het Rechthuis kan men een lijvig boek schrijven. In 1322 wordt de naam Den Uijthoorn voor…

ALLE MONUMENTEN