Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Boerderij Schouwzicht

Drechtdijk 90, De Kwakel
Gemeentelijk monument

Sinds de aanleg van de Noord-Zuidroute in 1988 ligt het boerenbedrijf optisch niet meer aan de Drechtdijk die in 1884 werd aangelegd. Voordien liep de enige transportroute voor mens en dier via de Kleine Drecht, die in verbinding stond met de Drecht (Amstel). Voor boeren (veetelers) was het derhalve zeer ongemakkelijk hun producten naar de markten in Uithoorn en elders te brengen. Alles moest over het water per schuit.

Schouwzicht is een langgerekte boerderij met stal gebouwd in 1863. Het woongedeelte is uitgevoerd als dwarshuis met geprofileerde gootlijst en schilddak gedekt met Oud-Hollandse pannen. De rest is voorzien van een rieten dak. De stal is in het eerste kwart van de twintigste eeuw verlengd. De kelderraampjes zijn in de zijgevel aangebracht. De dakkapel is bijzonder gedetailleerd, de zijraampjes hebben een spitsboogvorm.

Rond 1910 exploiteerde Albert Konst Dzn (Dikke Bertus) deze boerderij met ongeveer 29 ha weiland; 2 ha daarvan lag aan de overzijde van de Drecht. Dikke Bertus was de kleinzoon van de pionier Pieter Konst die deze boerderij in 1845 voor zijn zoon Dirk, de vader van Dikke Bertus, kocht. Dikke Bertus en zijn vrouw Marijtje van Tol kregen drie zoons en twee dochters. Hun zoon Theodorus kreeg Schouwzicht, maar overleed reeds in 1939 op 44-jarige leeftijd. Diens weduwe besloot de boerderij te verkopen aan het r.-k. Doofstommeninstituut in Sint-Michielsgestel, die de boerderij verpachtte aan het gezin van Coos Langelaan en Maria Vis.

Zes dochters en twee zoons telde het gezin Langelaan. Een van de zoons ging tuinieren op het land aan de overzijde van de Drecht en de ander kwam op Schouwzicht. Tegenwoordig heeft de boerderij een zuivelwinkel, waarin onder meer vlees en andere producten van het eigen bedrijf verkocht worden.

MEER MONUMENTEN

Rond 1910 werd deze boerderij bewoond door Gerrit Broere getrouwd met Maria Konst, dochter van ‘Dunne Bertus’ Konst. Dit huwelijk…

Dit herenhuis, ontwerp van architect J.A. Bakker uit de Haarlemmermeer, werd in 1912 gebouwd voor Cornelis Johannes van der Burg,…

In mei 1879 werd op enige afstand van de oude school uit 1849 (nu Boterdijk 211), begonnen met de bouw…

Dit fort dateert uit 1906. Het is met het bungalowpark omheen particulier eigendom sinds 1971

In 1942 werd de N.V. Uithoornse Combinatie van Beurtschippers opgericht door vijf beurtschippers.

Leeuwarden is een zuivelboerderij met ruim dertig stuks melkkoeien. Het kleinschalige bedrijf voert sportactiviteiten uit onder de naam Poldersport.

In maart 1959 gaf de directie van de Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. (IBM), behorend tot de International Business Machines Corporation,…

ALLE MONUMENTEN