Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Draaispoorbrug

Wilhelminakade, Uithoorn
Rijksmonument

In 1912 werd deze stalen brug in het traject Aalsmeer-Nieuwersluis in opdracht van de H.E.S.M (Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij) aangelegd. Een knap staaltje werk is de draaibrug, voorzien van recht beëindigde vollewandliggers van 34,30 meter lengte, die een dubbel traject vormen met een breedte van 8,10 meter. Een tandwielconstructie zorgt ervoor, dat de even zware liggers aan de Uithoornse kant iets zakken en op de tweede pijler aan Mijdrechtse zijde iets omhoog gaan. Daardoor komen ze vrij om te draaien middels wielen die over een rolbaan lopen.

Vanaf 1987 was de brug buiten gebruik totdat de busbaan werd aangelegd. De brug werd aangepast aan de eisen voor deze vorm van vervoer. Anno 2024 is Station Uithoorn het voorlopige eindpunt voor de Uithoornlijn. Het tracé over de oude spoordijk wordt bereden door bussen en trams; het laatste stukje rails naar de spoorbrug ontbreekt nog.

Op zeker moment stond het huisje van de brugwachter midden in de Amstel in brand en rukte de Uithoornse brandweer uit. De afstand van de ‘kazerne’ (garage Van Bunningen in de Raadhuisstraat) naar de vuurhaard was kort. Gelukkig lag het bootje van de brugwachter nog langs de Wilhelminakade. Drie kloeke brandweermannen namen de slang mee de boot  in en twee roeiden naar de brand. Vlakbij het brandend huisje gekomen werd vanaf de wal water gegeven. Met als gevolg… dat het bootje met brandweerlieden achteruit gestuwd werd. Ook hard vooruit roeien richting brand hielp niet, de waterstraal was te krachtig.

MEER MONUMENTEN

In 1927 tekende architect B. van Rinsum uit Wilnis het ontwerp voor het huidige gemaal Het Zandpad en in 1950…

Een woning met koetshuis gebouwd omstreeks 1920, zo beschreef de gemeentelijke monumentencommissie het pand Schans 27 in 1985.

Oorspronkelijk vormde de Thamerlaan als Thamerdijk de verbinding tussen Hollandsedijk en Zijdelveld.

In mei 1879 werd op enige afstand van de oude school uit 1849 (nu Boterdijk 211), begonnen met de bouw…

De naam De Dankbaarheid gaat verder terug dan 11 maart 1865, toen de eerste steen gelegd werd voor deze boerderij.

Over de geschiedenis van Het Rechthuis kan men een lijvig boek schrijven. In 1322 wordt de naam Den Uijthoorn voor…

Het gemeentehuis aan het Marktplein werd op 15 april 1937 geopend door mr. J. Bomans, waarnemend commissaris van de Koningin…

ALLE MONUMENTEN