Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Draaispoorbrug

Wilhelminakade, Uithoorn
Rijksmonument

In 1912 werd deze stalen brug in het traject Aalsmeer-Nieuwersluis in opdracht van de H.E.S.M (Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij) aangelegd. Een knap staaltje werk is de draaibrug, voorzien van recht beëindigde vollewandliggers van 34,30 meter lengte, die een dubbel traject vormen met een breedte van 8,10 meter. Een tandwielconstructie zorgt ervoor, dat de even zware liggers aan de Uithoornse kant iets zakken en op de tweede pijler aan Mijdrechtse zijde iets omhoog gaan. Daardoor komen ze vrij om te draaien middels wielen die over een rolbaan lopen.

Vanaf 1987 was de brug buiten gebruik totdat de busbaan werd aangelegd. De brug werd aangepast aan de eisen voor deze vorm van vervoer. Anno 2024 is Station Uithoorn het voorlopige eindpunt voor de Uithoornlijn. Het tracé over de oude spoordijk wordt bereden door bussen en trams; het laatste stukje rails naar de spoorbrug ontbreekt nog.

Op zeker moment stond het huisje van de brugwachter midden in de Amstel in brand en rukte de Uithoornse brandweer uit. De afstand van de ‘kazerne’ (garage Van Bunningen in de Raadhuisstraat) naar de vuurhaard was kort. Gelukkig lag het bootje van de brugwachter nog langs de Wilhelminakade. Drie kloeke brandweermannen namen de slang mee de boot  in en twee roeiden naar de brand. Vlakbij het brandend huisje gekomen werd vanaf de wal water gegeven. Met als gevolg… dat het bootje met brandweerlieden achteruit gestuwd werd. Ook hard vooruit roeien richting brand hielp niet, de waterstraal was te krachtig.

MEER MONUMENTEN

Dit pand werd ontworpen door architectenbureau Zanstra, Giesen & Sijmons (1932-1954).

De vrijstaande woning mat in het ontwerp van een van de voormannen van de Amsterdamse School Michel de Klerk (1884-1923)…

Deze boerderij met rieten kap en is van belang vanwege zijn ligging aan de weg.

De wachterswoning en halteplaats 43 lag op de lijn Aalsmeer-Uithoorn-Nieuwersluis.

De eerst bekende eigenaar van deze 17e-eeuwse langhuisboerderij was Huijbert Jansz.

Het tweede kerkje van de Hervormde Gemeente te Uithoorn aan de Amstel staat er sinds 1834. De naam Thamerkerk verwijst…

Een langgerekte boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw met een stal en een rietgedekt dak.

ALLE MONUMENTEN