Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Johannes Hoeve

Drechtdijk 89, De Kwakel
Gemeentelijk monument

Een langgerekte boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw met een stal en een rietgedekt dak. Het linker raam is van de opkamer met daaronder de kelder zoals gebruikelijk in boerderijen van dit type.  De ramen in de zijgevel zijn vervangen en gewijzigd in vergelijking met de situatie van 1987. Het zomerhuis naast de boerderij heeft halfsteens muren, dezelfde fraaie windveren en een dak belegd met Oud-Hollandse pannen.

In de volksmond heet de boerderij de Johannes Hoeve vernoemd naar Johan van Rijn Jzn. in 1981. Tot de aanleg van de Drechtdijk was de boerderij alleen varend bereikbaar. De hoeve werd gebouwd voor Anthonie Bartels en in maart 1869 opgeleverd. Veertien kinderen kreeg het echtpaar Bartels, waarvan er tenminste zeven als kind overleden. In 1878 werd de boerderij met 14 ha land verkocht aan zwager Dirk Cornelis van Rijn die nog op een boerderij in de kom van het dorp woonde.

Dirk van Rijn jr. nam het bedrijf rond 1907 over van zijn vader. Vijfendertig melkkoeien telde het bedrijf en er werd volop kaas gemaakt. In 1909 werd de stal verlengd en het dak voorzien van nieuw raggelwerk en riet. Traditiegetrouw ging het bedrijf over van vader op zoon, in dit geval zoon Willem. Vader Dirk betrok met zijn vrouw de aangebouwde zomerwoning.

Willem kreeg te maken met versnelde mechanisatie en strengere regelgeving. In maart 1972 nam zoon Jan de boerderij over. Hij verbouwde de hoeve in 1981 grondig. In 2002 verliet Jan de Johannes Hoeve. Bijna twee jaar stond het leeg. Eind 2004 werd de boerderij gekocht door de familie Vijfhuizen. Op zondagavond 10 augustus 2014 brak een felle brand uit, die de boerderij grotendeels in de as legde. Het bijgebouw, de gevels en een deel van het rieten dak bleven gespaard. Uiteindelijk werd de rieten kap verwijderd en in 2016 opgebouwd en aangepast. Het uitgebreide complex werd in 2021 verkocht.

MEER MONUMENTEN

Hoewel het stationsgebouw al in 1911 gereed kwam duurde het nog tot 1915 alvorens Uithoorn werd aangesloten op het spoorwegnet.

Een strak vorm gegeven pand dat architect en kerkvoogd Dirk Verwoerd ontwierp voor de Hervormde Gemeente.

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en…

Rond 1910 werd deze boerderij bewoond door Gerrit Broere getrouwd met Maria Konst, dochter van ‘Dunne Bertus’ Konst. Dit huwelijk…

Het herenhuis uit 1915 opgetrokken in de stijl van de Art Nouveau en bekend als doktershuis, stond in de vroegere…

In 1851 legde Marten Pieter Vlaming Kiebert (1833-1884) de eerste steen van dit pand. Vlaming Kiebert was wethouder van Uithoorn…

De Stelling van Amsterdam is eind negentiende en begin twintigste eeuw aangelegd ter verdediging van de hoofdstad. Langs een 135…

ALLE MONUMENTEN