Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Boerderij Nooitgedacht

Boterdijk 77, De Kwakel
Rijksmonument

De vorige boerderij Nooitgedacht, gepacht door Hendricus Schijf, brandde in 1901 af. De herbouw werd door de Levensverzekering Maatschappij Utrecht ter hand genomen. Een grootschalige verbouwing vond plaats in 1907. De naam van de boerderij komt al voor in een akte uit 1821 en verwijst mogelijkerwijze naar de uitdrukking ‘nooit gedacht en toch gekregen, zeven rooien van de negen’.  Dat slaat dan weer op negen kalveren waarvan er zeven roodbont zijn en een hogere waarde hebben dan een zwartbont kalf.  Naast de boerderij ligt nog een mooie sloot, eens een brede vaart.

In 1906 breidde de boer zijn bezit uit met 17 hectare land en kwam daarmee op 28 hectare land rondom het bedrijf. Het was vergaard door huwelijken, boedelscheidingen en verervingen. Het oorspronkelijke karakter van de Boterdijk waar Nooitgedacht aan ligt, is verstoord toen er een ontsluiting voor Meerwijk-West dwars doorheen is aangelegd.

De grote schuur werd tegelijk met de boerderij in 1907 gebouwd.  De schuur had twee grote deuren waardoor wagens en rijtuigen in en uit konden rijden. Er pal achter was een melklokaal en ruimte voor kaasbereiding met een boenhok en spoelstoep aan het water. De stal is nog goed te herkennen aan de ramen in de zijgevel. Behalve een grote schuur was er nog een kleine, rechts achter de boerderij, gesloopt in 2001.

De voordeur aan de linkerkant van het hoofdgebouw kwam direct uit in het zomerhuis, dat één ruimte vormde met de stal. Vanuit het zomervertrek kwam men in het wringhuis, dat een functie had in de kaasbereiding. Vanuit het wringhuis kon men in de kelder komen die onder de opkamer lag. Het wintervertrek lag aan de rechterkant van het gebouw. Voor het wintervertrek lag de nette kamer, die doorgaans niet gebruikt werd

In 1772 was de familie Bartels eigenaar van de boerderij, die zij verpachtte. De latere pachter Hendricus Schijf verliet de herbouwde boerderij in 1906 en de familie Klijn volgde hem op als pachter. Daarna kreeg de boerderij veel andere eigenaren. In 1970 kocht de gemeente Nooitgedacht en in 1990 was het gedaan met de functie veehouderij door de aanleg van Meerwijk. In 1993 werden boerderij en erf verkocht aan een meubelmakerij en in 2021 ging de boerderij in andere handen over.

MEER MONUMENTEN

De boerderij werd in 1995-1997 door toenmalig eigenaar Frank van de Aardweg gerestaureerd.

Op 23 juli 1781 legde een hevige brand bijna alle huizen aan de Schans in de as.

Een langgerekte boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw met een stal en een rietgedekt dak.

De wachterswoning en halteplaats 43 lag op de lijn Aalsmeer-Uithoorn-Nieuwersluis.

In 1882 kwam het huidige pand met een grote achtertuin gereed, vlakbij de Nederlands Hervormde Thamerkerk.

Het gemeentehuis aan het Marktplein werd op 15 april 1937 geopend door mr. J. Bomans, waarnemend commissaris van de Koningin…

Dit blok van drie woonhuizen verrees na de brand van 23 juli 1781 in de Schans, ooit een lommerrijke straat.

ALLE MONUMENTEN