Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Boerderij De Dankbaarheid

Drechtdijk 125, De Kwakel
Gemeentelijk monument

De naam De Dankbaarheid gaat verder terug dan 11 maart 1865, toen de eerste steen gelegd werd voor deze boerderij. Bij de verbouwing in 1994 verdween helaas het spoel- of boenhoek bij de sloot dwars op de Kleine Drechtdijk langs het zomerhuis.

Er stond hier al een boerderij rond 1750. De eerst bekende eigenaar van De Dankbaarheid, Bart Bartelsz., werd in 1772 genoemd. Hij bezat meerdere boerderijen en huizen. De zoons van Bart, Jan en Arie, waren eigenaars van de boerderij tot 1813. De familie Bartels had de boerderij op dat moment in pacht gegeven aan Cornelis van den Boom.

Tot 1887 bleef de boerderij in bezit van de nazaten van Arie Bartels. Toen werd de boerderij verkocht aan Evert Verhaar. Zijn  nazaten beëindigden het melkveebedrijf in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Men ging over op het houden van droog en jong vee. In 1986 kwam de boerderij in eigendom van de weduwe Corrie Verhaar-Verleun. Zij ging een maatschap aan met Peter Bos.

Wie verdere informatie wil hebben over de boerderij en over de bezitters van de boerderij leze het boek ‘Monument-taal’ van de Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel.

MEER MONUMENTEN

De Tolhuissluis ligt op de route van de oude trekvaart tussen Amsterdam en Gouda via de Amstel en de Drecht.

Dit herenhuis, ontwerp van architect J.A. Bakker uit de Haarlemmermeer, werd in 1912 gebouwd voor Cornelis Johannes van der Burg,…

De boerderij ligt aan de Kleine Drecht en langs het erf liep de Reigers- of Grietjesvaart. Deze eindigde na de…

Deze boerderij met rieten kap en is van belang vanwege zijn ligging aan de weg.

Dit pand werd ontworpen door architectenbureau Zanstra, Giesen & Sijmons (1932-1954).

Een woning met koetshuis gebouwd omstreeks 1920, zo beschreef de gemeentelijke monumentencommissie het pand Schans 27 in 1985.

Leeuwarden is een zuivelboerderij met ruim dertig stuks melkkoeien. Het kleinschalige bedrijf voert sportactiviteiten uit onder de naam Poldersport.

ALLE MONUMENTEN