Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Boerderij De Dankbaarheid

Drechtdijk 125, De Kwakel
Gemeentelijk monument

De naam De Dankbaarheid gaat verder terug dan 11 maart 1865, toen de eerste steen gelegd werd voor deze boerderij. Bij de verbouwing in 1994 verdween helaas het spoel- of boenhoek bij de sloot dwars op de Kleine Drechtdijk langs het zomerhuis.

Er stond hier al een boerderij rond 1750. De eerst bekende eigenaar van De Dankbaarheid, Bart Bartelsz., werd in 1772 genoemd. Hij bezat meerdere boerderijen en huizen. De zoons van Bart, Jan en Arie, waren eigenaars van de boerderij tot 1813. De familie Bartels had de boerderij op dat moment in pacht gegeven aan Cornelis van den Boom.

Tot 1887 bleef de boerderij in bezit van de nazaten van Arie Bartels. Toen werd de boerderij verkocht aan Evert Verhaar. Zijn  nazaten beëindigden het melkveebedrijf in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Men ging over op het houden van droog en jong vee. In 1986 kwam de boerderij in eigendom van de weduwe Corrie Verhaar-Verleun. Zij ging een maatschap aan met Peter Bos.

Wie verdere informatie wil hebben over de boerderij en over de bezitters van de boerderij leze het boek ‘Monument-taal’ van de Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel.

MEER MONUMENTEN

De Stelling van Amsterdam is eind negentiende en begin twintigste eeuw aangelegd ter verdediging van de hoofdstad. Langs een 135…

Over de geschiedenis van Het Rechthuis kan men een lijvig boek schrijven. In 1322 wordt de naam Den Uijthoorn voor…

In 1882 kwam het huidige pand met een grote achtertuin gereed, vlakbij de Nederlands Hervormde Thamerkerk.

De banpaal bij de driesprong Hollandsedijk, Bovenkerkerweg en Randweg-Oost is een zeldzaamheid.

De eerst bekende eigenaar van deze 17e-eeuwse langhuisboerderij was Huijbert Jansz.

De boerderij werd in 1995-1997 door toenmalig eigenaar Frank van de Aardweg gerestaureerd.

Een langgerekte boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw met een stal en een rietgedekt dak.

ALLE MONUMENTEN