Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Herenhuis

Boterdijk 33, De Kwakel
Gemeentelijk monument

Dit herenhuis, ontwerp van architect J.A. Bakker uit de Haarlemmermeer, werd in 1912 gebouwd voor Cornelis Johannes van der Burg, veehouder van de naastgelegen boerderij Bijdorp op Boterdijk 29. Het op de plek komen te staan van een oude burgerwoning uit 1878. Deze werd tot aan de sloop in 1912 verpacht aan onder anderen Cornelis Leguit (opzichter bij aanleg Zuiderlegmeerpolder), Dirk Vink, Johannes Rubé, Petrus Schijf en Johannes v.d. Duin.

Voor het huis voltooid was overleed Van der Burg op 10 september 1912. Desondanks ging de Bussumse aannemer H. van Slingerland door met de bouw. Zoon Willem van der Burg betrok boerderij Bijdorp met zijn vrouw Sophia van Schaick. Zijn moeder, weduwe Trijntje van der Burg-Könst betrok met de rest van het gezin het herenhuis.

Het verhaal gaat dat Cornelis van der Burg het huis zo groot heeft laten bouwen, opdat zijn vier priesterzonen een eigen kamer konden hebben. Na het overlijden van moeder Trijntje op 31 januari 1938 bleef het huis leeg staan. Het werd in twee aparte woningen opgedeeld. Toen de zoons van Willem het boerenbedrijf overnamen, verhuisde vader Willem naar het herenhuis; zoon Herman bleef in het zomerhuis wonen. Zoon Cor ging op de boerderij wonen. De linker woning (nummer 33) kende vele bewoners, evenals de rechter woning (nummer 35) onder wie Herman van der Burg Wzn van 1956 tot 1972.

Qua bouwstijl wijkt dit pand af van wat elders langs de Boterdijk en Drechtdijk gebouwd is. In 2016 ging het pand over in andere handen en werd het met zorg gerestaureerd. De monumentencommissie ging akkoord met enige aanbouw in stijl.

MEER MONUMENTEN

Een langgerekte boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw met een stal en een rietgedekt dak.

De boerderij werd in 1995-1997 door toenmalig eigenaar Frank van de Aardweg gerestaureerd.

Emmanuel Brom gaf in 1906 opdracht tot het bouwen van een woonhuis aan de rand van het bovenland en de…

Oorspronkelijk vormde de Thamerlaan als Thamerdijk de verbinding tussen Hollandsedijk en Zijdelveld.

Het pand is ontworpen door architect Dirk Verwoerd en kwam in 1932 gereed.

In 1912 werd deze stalen brug in het traject Aalsmeer-Nieuwersluis in opdracht van de H.E.S.M (Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij) aangelegd.

In 1942 werd de N.V. Uithoornse Combinatie van Beurtschippers opgericht door vijf beurtschippers.

ALLE MONUMENTEN