Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Dokterswoning

Wilhelminakade 42, Uithoorn
Gemeentelijk monument

Het herenhuis uit 1915 opgetrokken in de stijl van de Art Nouveau en bekend als doktershuis, stond in de vroegere dorpskern. Even verderop stond het dubbele woonhuis waarin het gezin van burgemeester Jan Matthijs van Meetelen woonde. Richting Thamerkerk stonden onder andere de woning van burgemeester Pont, de Melkfabriek CMC en kleine burgermanswoninkjes. In de Amstel lag het houten veilinggebouw Ora et Labora, later de schuitenloods van de burgemeester.

Dokter Jan de Jong begon zijn praktijk in 1906; hij bewoonde het huis sinds de oplevering tot 1929. Hij viel op door zijn rijzige gestalte; zelfs zijn fiets was speciaal aangepast aan zijn lengte en gewicht. Aanvankelijk bezocht De Jong zijn patiënten per rijtuig en later per motorrijwiel. De Jong vertrok naar Amsterdam waar hij controlerend geneesheer werd bij de Rijksverzekeringsbank. Zijn opvolger, dokter A.J.F. Oudendal, kwam vanuit Nederlands-Indië naar Uithoorn.

Oudendal schreef niet alleen medische verhandelingen, maar ook twee sleutelromans over zijn tijd in Indië en Uithoorn, ‘Een doktershuwelijk’ en ‘Het ivoren goud’ (Uitgeverij Stenvert, 1950). Adrianus Jacob François Oudendal werd op 19 december 1887 te Malang geboren en overleed op 26 december 1954 in Utrecht. Hij was getrouwd met Johanna Amalia van Marle, die tandarts was. Zijn tweede huwelijk met Jetske Jans Groenhof werd gesloten op 28 mei 1932. Zij was geboren in Makkum op 7 juli 1901 en overleed op 19 mei 1962 in Utrecht. Beide huwelijken bleven kinderloos.

Oudendal vestigde zich op 13 juli 1929 op Wilhelminkade A 198 (dit pand) en vertrok er op 21 oktober 1939. Dokter Willem Daniël Martini betrok het pand en bleef er wonen tot aan zijn plotseling overlijden op 16 december 1976. Martini werd maar 66 jaar oud. Daarna kende het diverse bewoners die het prachtig gerestaureerd hebben. Vergelijkt men de oorspronkelijke met de huidige situatie dan is er heel veel gewijzigd aan het pand.

MEER MONUMENTEN

De eerst bekende eigenaar van deze 17e-eeuwse langhuisboerderij was Huijbert Jansz.

Aan de rand van de fortgracht die het eiland omsluit waarop Fort aan de Drecht is gebouwd staan de fortwachterswoning,…

In 1882 kwam het huidige pand met een grote achtertuin gereed, vlakbij de Nederlands Hervormde Thamerkerk.

Thamerlaan 17 grijpt terug op een zeer vroeg woningtype.

Op 23 juli 1781 legde een hevige brand bijna alle huizen aan de Schans in de as.

De wachterswoning en halteplaats 43 lag op de lijn Aalsmeer-Uithoorn-Nieuwersluis.

Het pand is gebouwd tussen 1850 en 1880, maar is waarschijnlijk deels ouder.

ALLE MONUMENTEN