Foto: Peter Schat
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Woonhuis Sjalom

Dorpsstraat 36, Uithoorn
Rijksmonument

In 1851 legde Marten Pieter Vlaming Kiebert (1833-1884) de eerste steen van dit pand. Vlaming Kiebert was wethouder van Uithoorn en kerkvoogd van de Hervormde Gemeente. Hij trouwde op 6 juni 1861 in Uithoorn met de weduwe van zijn broer Simon, Justina Wilhelmina Blom. Justina was de dochter van Petrus Johannes Blom, medisch dokter te Utrecht. De tuin waarin het huis stond was eigendom van burgemeester mr. Jacobus Tak, die tegelijkertijd burgemeester was van Uithoorn zowel als Aalsmeer. Na diens overlijden verkocht de weduwe Tak-Brands Boerlage het pand. In 1899 kwam het in bezit van een andere familie Blom: Wolf Machiel Blom, koopman in goud en zilver te Uithoorn, en Izaäk Polak, zonder beroep te Amsterdam, elk voor de helft. In 1899 werd het koetshuis gebouwd. Bij de aanleg van het Raadhuis ernaast kocht de gemeente een gedeelte van de tuin.

De joodse familie Blom voert terug op de Amsterdamse Emanuel Mendele Mozes Bloememan-Levie (1746-16 november 1803) en Judith Jetche Jacob Blom (1757-15 februari 1836). De joodse gemeenschap van Mijdrecht en Uithoorn had een eigen synagoge in de Mennonietenbuurt. Wolf Blom was een gewaardeerd raadslid.  Zijn zoon Louis was goudsmid met een zaak op Marktplein 5. Zij speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Uithoorn. Vandaar dat de straat even verderop ook Blomstraat heet, in de jaren tachtig van de twintigste eeuw nog een echte winkelstraat uitkomend op de Amstel.

Bij het uitbreken van de oorlog vertrok de familie Blom en werd het huis gehuurd door de Dienst Luchtbescherming, die er een uitkijktoren op bouwde. In het begin van de oorlog dook Louis Blom met zijn echtgenote onder bij manufacturier Kees van Vliet. Na de oorlog keerde Louis (12 december 1881-12 januari 1959) met zijn echtgenote Amalia Sophia Gans (6 april 1885-7 mei 1979) terug in het dorp.

Hun dochter Alida en kleindochter Marianne (Mirjam) (geboren 17 november 1949) hebben er ook nog gewoond. Daarna kwam Sjalom in  handen van de gemeente, die uit het ernaast gelegen Raadhuis gegroeid was. In 1971 verhuisde het grootste deel van het gemeentelijk apparaat naar een nieuw Stadskantoor aan de Boerlagelaan. Ook Sjalom kreeg een nieuwe eigenaar, die de woning met zorg restaureerde.

MEER MONUMENTEN

De Hoeksteen is de enige kerk die Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) ontwierp.

Dit pand werd ontworpen door architectenbureau Zanstra, Giesen & Sijmons (1932-1954).

In 1927 tekende architect B. van Rinsum uit Wilnis het ontwerp voor het huidige gemaal Het Zandpad en in 1950…

Thamerlaan 17 grijpt terug op een zeer vroeg woningtype.

Het pand is ontworpen door architect Dirk Verwoerd en kwam in 1932 gereed.

In maart 1959 gaf de directie van de Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. (IBM), behorend tot de International Business Machines Corporation,…

In december 1928 is door de gemeente Uithoorn vergunning verleend aan het bestuur van de Uithoornsche Polder om ter vervanging…

ALLE MONUMENTEN