Foto: Peter Schat
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Woonhuis Sjalom

Dorpsstraat 36, Uithoorn
Rijksmonument

In 1851 legde Marten Pieter Vlaming Kiebert (1833-1884) de eerste steen van dit pand. Vlaming Kiebert was wethouder van Uithoorn en kerkvoogd van de Hervormde Gemeente. Hij trouwde op 6 juni 1861 in Uithoorn met de weduwe van zijn broer Simon, Justina Wilhelmina Blom. Justina was de dochter van Petrus Johannes Blom, medisch dokter te Utrecht. De tuin waarin het huis stond was eigendom van burgemeester mr. Jacobus Tak, die tegelijkertijd burgemeester was van Uithoorn zowel als Aalsmeer. Na diens overlijden verkocht de weduwe Tak-Brands Boerlage het pand. In 1899 kwam het in bezit van een andere familie Blom: Wolf Machiel Blom, koopman in goud en zilver te Uithoorn, en Izaäk Polak, zonder beroep te Amsterdam, elk voor de helft. In 1899 werd het koetshuis gebouwd. Bij de aanleg van het Raadhuis ernaast kocht de gemeente een gedeelte van de tuin.

De joodse familie Blom voert terug op de Amsterdamse Emanuel Mendele Mozes Bloememan-Levie (1746-16 november 1803) en Judith Jetche Jacob Blom (1757-15 februari 1836). De joodse gemeenschap van Mijdrecht en Uithoorn had een eigen synagoge in de Mennonietenbuurt. Wolf Blom was een gewaardeerd raadslid.  Zijn zoon Louis was goudsmid met een zaak op Marktplein 5. Zij speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Uithoorn. Vandaar dat de straat even verderop ook Blomstraat heet, in de jaren tachtig van de twintigste eeuw nog een echte winkelstraat uitkomend op de Amstel.

Bij het uitbreken van de oorlog vertrok de familie Blom en werd het huis gehuurd door de Dienst Luchtbescherming, die er een uitkijktoren op bouwde. In het begin van de oorlog dook Louis Blom met zijn echtgenote onder bij manufacturier Kees van Vliet. Na de oorlog keerde Louis (12 december 1881-12 januari 1959) met zijn echtgenote Amalia Sophia Gans (6 april 1885-7 mei 1979) terug in het dorp.

Hun dochter Alida en kleindochter Marianne (Mirjam) (geboren 17 november 1949) hebben er ook nog gewoond. Daarna kwam Sjalom in  handen van de gemeente, die uit het ernaast gelegen Raadhuis gegroeid was. In 1971 verhuisde het grootste deel van het gemeentelijk apparaat naar een nieuw Stadskantoor aan de Boerlagelaan. Ook Sjalom kreeg een nieuwe eigenaar, die de woning met zorg restaureerde.

MEER MONUMENTEN

In 1927 tekende architect B. van Rinsum uit Wilnis het ontwerp voor het huidige gemaal Het Zandpad en in 1950…

Het herenhuis uit 1915 opgetrokken in de stijl van de Art Nouveau en bekend als doktershuis, stond in de vroegere…

Een langgerekte boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw met een stal en een rietgedekt dak.

De eerst bekende eigenaar van deze 17e-eeuwse langhuisboerderij was Huijbert Jansz.

De Stelling van Amsterdam is eind negentiende en begin twintigste eeuw aangelegd ter verdediging van de hoofdstad. Langs een 135…

Na de brand die op 23 juli 1781 nagenoeg heel Uithoorn in as legde verrees dit huizenblok. Na vele verbouwingen…

Oorspronkelijk vormde de Thamerlaan als Thamerdijk de verbinding tussen Hollandsedijk en Zijdelveld.

ALLE MONUMENTEN