Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Woonhuizen

Schans 17 t/m 21, Uithoorn
Gemeentelijk monument

Dit blok van drie woonhuizen verrees na de brand van 23 juli 1781 in de Schans, ooit een lommerrijke straat. Het was oorspronkelijk een groot woonhuis met iets rechts van het midden de voordeur en in het gangetje achter de poort links een dienstingang. Sporen daarvan zijn nog terug te vinden in de buitenmuur.

In 1879 vestigde barbier De Mare zich op nummer 17, die door zijn zoon Jac. (‘Jaap’) de Mare werd voortgezet als herenkapperszaak. Tegenover de r.-k. kerk knipte en schoor hij heren van alle gezindten zonder afspraak. Alle dorpsroddels werden er uitgewisseld in de overvolle kapperszaak. Meerdere keren per dag kwam ‘moeders’ vanuit het achterhuis koffie of thee brengen voor vader Jaap, compleet met een schoteltje OP het kopje om haarinval te vermijden. Naast de reclames van de Vergulde Hand scheerzeep viel de hartelijke spreuk naast de deur op: ‘Wie als vriend hier binnen gaat, komt nooit te vroeg, doch steeds te laat’.

Op nummer 19 woonde de familie Sparnaay, juwelier, die aanvankelijk naast zijn woning zijn winkel had. Sparnaay verhuisde met zijn nering naar de Dorpsstraat toen de Schans zijn winkelstraatpositie in 1939 kwijt raakte, omdat de Lange Brug over de Amstel naast Het Rechthuis vervangen werd door de Prinses Irenebrug. Schans 21 kwam na vertrek van Sparnaay in handen van taxibedrijf Van Dalfsen, dat er kantoor hield. Uiteindelijk kwam het hele rijtje woningen in bezit van Van Dalfsen, die in 1996 de grootscheepse restauratie voltooide.

Ook het negentiende-eeuwse tuinhuis, waar Sparnaay zijn werkplaats en opslag had, kwam in bezit van de familie Van Dalfsen. Het werd eveneens grondig opgeknapt en geschikt gemaakt voor bewoning door en voor de eigenaren van bierbrouwerij De Schans. Omdat er geen brouwmeester meer gevonden kon worden ging de brouwerij dicht in 2021 en werd het pand verbouwd tot meerdere woningen.

MEER MONUMENTEN

Na de brand die op 23 juli 1781 nagenoeg heel Uithoorn in as legde verrees dit huizenblok. Na vele verbouwingen…

Op 23 juli 1781 legde een hevige brand bijna alle huizen aan de Schans in de as.

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en…

In 1882 kwam het huidige pand met een grote achtertuin gereed, vlakbij de Nederlands Hervormde Thamerkerk.

Aan de rand van de fortgracht die het eiland omsluit waarop Fort aan de Drecht is gebouwd staan de fortwachterswoning,…

Sinds de aanleg van de Noord-Zuidroute in 1988 ligt het boerenbedrijf optisch niet meer aan de Drechtdijk die in 1884…

Dit herenhuis, ontwerp van architect J.A. Bakker uit de Haarlemmermeer, werd in 1912 gebouwd voor Cornelis Johannes van der Burg,…

ALLE MONUMENTEN