Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Openbare lagere school

Boterdijk 185 t/m 195, De Kwakel
Gemeentelijk monument

In mei 1879 werd op enige afstand van de oude school uit 1849 (nu Boterdijk 211), begonnen met de bouw van een nieuwe grotere lagere school voor openbaar onderwijs aan de Boterdijk. De school werd eind augustus in gebruik genomen. De woning van de bovenmeester kreeg nummer 185 en 187.

De school groeide naar 125 leerlingen in 1898. Toch wilde de overwegend rooms-katholieke bevolking van De Kwakel liever een rooms-katholieke school in het dorp. Het kerkbestuur vroeg daarom het gemeentebestuur om de school tegen een schappelijke prijs over te mogen kopen. Alle ouders steunden dit verzoek en ook het gemeentebestuur stond welwillend tegenover het idee. Gedeputeerde Staten torpedeerden echter de verkoop en dus bleef er maar één weg over: het stichten van een eigen katholieke parochieschool, die in 1910 geopend werd.

Vanaf dat moment liep het aantal leerlingen op de openbare school gestaag terug. In 1912 wilde de gemeente de openbare lagere school opheffen. Het kwam echter niet zover, want twintig katholieke ouders stuurden hun kind naar de (openbare) school aan de Boterdijk. Toch viel het doek voor de school op 1 augustus 1913. Het schoolgebouw werd verbouwd om er een aantal gezinswoningen in onder te brengen. De eerste steen is nog steeds in de gevel bewaard gebleven.

De geschiedenis herhaalde zich met de openbare school aan het Kwakelse Pad (De Waterscheer met directeur Wim van Steeden) die later in De Kuil verrees; ook deze moest op grond van een te gering aantal  leerlingen in 2007 het veld ruimen.

MEER MONUMENTEN

De banpaal bij de driesprong Hollandsedijk, Bovenkerkerweg en Randweg-Oost is een zeldzaamheid.

Dit blok van drie woonhuizen verrees na de brand van 23 juli 1781 in de Schans, ooit een lommerrijke straat.

Het pand is gebouwd tussen 1850 en 1880, maar is waarschijnlijk deels ouder.

De boerderij werd in 1995-1997 door toenmalig eigenaar Frank van de Aardweg gerestaureerd.

Op 21 december 1782 droeg pastoor Mattias Herfkens de eerste mis op in het houten kerkje. Vanaf de straatkant kon…

Een woning met koetshuis gebouwd omstreeks 1920, zo beschreef de gemeentelijke monumentencommissie het pand Schans 27 in 1985.

De vrijstaande woning mat in het ontwerp van een van de voormannen van de Amsterdamse School Michel de Klerk (1884-1923)…

ALLE MONUMENTEN