Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Damsluis

Vuurlijn ter hoogte van Poelweg, De Kwakel
Provinciaal monument en Unesco Werelderfgoed

Sinds de aanleg van de Noord-Zuidroute in 1988 ligt het boerenbedrijf optisch niet meer aan de Drechtdijk die in 1884 werd aangelegd. Voordien liep de enige transportroute voor mens en dier via de Kleine Drecht, die in verbinding stond met de Drecht (Amstel). Voor boeren (veetelers) was het derhalve zeer ongemakkelijk hun producten naar de markten in Uithoorn en elders te brengen. Alles moest over het water per schuit.

Schouwzicht is een langgerekte boerderij met stal gebouwd in 1863. Het woongedeelte is uitgevoerd als dwarshuis met geprofileerde gootlijst en schilddak gedekt met Oud-Hollandse pannen. De rest is voorzien van een rieten dak. De stal is in het eerste kwart van de twintigste eeuw verlengd. De kelderraampjes zijn in de zijgevel aangebracht. De dakkapel is bijzonder gedetailleerd, de zijraampjes hebben een spitsboogvorm.

Rond 1910 exploiteerde Albert Konst Dzn (Dikke Bertus) deze boerderij met ongeveer 29 ha weiland; 2 ha daarvan lag aan de overzijde van de Drecht. Dikke Bertus was de kleinzoon van de pionier Pieter Konst die deze boerderij in 1845 voor zijn zoon Dirk, de vader van Dikke Bertus, kocht. Dikke Bertus en zijn vrouw Marijtje van Tol kregen drie zoons en twee dochters. Hun zoon Theodorus kreeg Schouwzicht, maar overleed reeds in 1939 op 44-jarige leeftijd. Diens weduwe besloot de boerderij te verkopen aan het r.-k. Doofstommeninstituut in Sint-Michielsgestel, die de boerderij verpachtte aan het gezin van Coos Langelaan en Maria Vis.

Zes dochters en twee zoons telde het gezin Langelaan. Een van de zoons ging tuinieren op het land aan de overzijde van de Drecht en de ander kwam op Schouwzicht. Tegenwoordig heeft de boerderij een zuivelwinkel, waarin onder meer vlees en andere producten van het eigen bedrijf verkocht worden.

MEER MONUMENTEN

Aan de rand van de fortgracht die het eiland omsluit waarop Fort aan de Drecht is gebouwd staan de fortwachterswoning,…

Dit blok van drie woonhuizen verrees na de brand van 23 juli 1781 in de Schans, ooit een lommerrijke straat.

Dit pand werd ontworpen door architectenbureau Zanstra, Giesen & Sijmons (1932-1954).

Na de brand die op 23 juli 1781 nagenoeg heel Uithoorn in as legde verrees dit huizenblok. Na vele verbouwingen…

Over de geschiedenis van Het Rechthuis kan men een lijvig boek schrijven. In 1322 wordt de naam Den Uijthoorn voor…

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en…

De Stelling van Amsterdam is eind negentiende en begin twintigste eeuw aangelegd ter verdediging van de hoofdstad. Langs een 135…

ALLE MONUMENTEN