Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Kantoor IBM

Geometrielaan 2 t/m 8, Uithoorn
Gemeentelijk monument

In maart 1959 gaf de directie van de Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. (IBM), behorend tot de International Business Machines Corporation, aan het architectenbureau ir. D. van Mourik B.N.A. & ir. N.L. de Bruijn te Den Haag en aan architectenbureau ir. J.W. du Pon B.N.A. te Haarlem opdracht om in samenwerking een in Uithoorn te bouwen laboratorium te ontwerpen, dat moest dienen voor onderzoek en ontwikkeling van elektronische reken- en administratiemachines.

Het bouwprogramma werd fasegewijs uitgevoerd: het ontwikkelingslaboratorium van 1956-1959, het testlaboratorium van 1961-1963, de uitbreiding van het ontwikkelingslaboratorium 1968-1970, het bedrijfsrestaurant van 1969-1972 en het programmeurskantoor van 1984-1986.

Het representatieve deel en het laboratorium werden ondergebracht in twee lage vleugels rondom een voorplein. De toren werd boven het ingangsgedeelte geprojecteerd en bestond uit een kern van gewapend beton (6 x 6 m) waarin het trappenhuis, lift, toiletten en leidingschachten waren ondergebracht. Het testlaboratorium lag als zelfstandige unit aan de andere zijde van het grote laboratorium. Met het oog op een optimale flexibiliteit in gebruik werden in de hallen verplaatsbare wanden toegepast, destijds een unicum.

Mien Ruys ontwierp de tuinen bij het functionele gebouw. Na het vertrek van IBM uit Uithoorn kochten UBA Projectontwikkeling en Woongroep Holland het terrein. Architect Aat van Tilburg stelde voor de toren te behouden. De hallen werden in 2006 gesloopt. In de kantoortoren zijn appartementen gemaakt.

MEER MONUMENTEN

In 1927 tekende architect B. van Rinsum uit Wilnis het ontwerp voor het huidige gemaal Het Zandpad en in 1950…

De naam De Dankbaarheid gaat verder terug dan 11 maart 1865, toen de eerste steen gelegd werd voor deze boerderij.

De vorige boerderij Nooitgedacht, gepacht door Hendricus Schijf, brandde in 1901 af. De herbouw werd door de Levensverzekering Maatschappij Utrecht…

Na de brand die op 23 juli 1781 nagenoeg heel Uithoorn in as legde verrees dit huizenblok. Na vele verbouwingen…

Dit fort dateert uit 1906. Het is met het bungalowpark omheen particulier eigendom sinds 1971

Leeuwarden is een zuivelboerderij met ruim dertig stuks melkkoeien. Het kleinschalige bedrijf voert sportactiviteiten uit onder de naam Poldersport.

De eerst bekende eigenaar van deze 17e-eeuwse langhuisboerderij was Huijbert Jansz.

ALLE MONUMENTEN