Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Kantoor IBM

Geometrielaan 2 t/m 8, Uithoorn
Gemeentelijk monument

In maart 1959 gaf de directie van de Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. (IBM), behorend tot de International Business Machines Corporation, aan het architectenbureau ir. D. van Mourik B.N.A. & ir. N.L. de Bruijn te Den Haag en aan architectenbureau ir. J.W. du Pon B.N.A. te Haarlem opdracht om in samenwerking een in Uithoorn te bouwen laboratorium te ontwerpen, dat moest dienen voor onderzoek en ontwikkeling van elektronische reken- en administratiemachines.

Het bouwprogramma werd fasegewijs uitgevoerd: het ontwikkelingslaboratorium van 1956-1959, het testlaboratorium van 1961-1963, de uitbreiding van het ontwikkelingslaboratorium 1968-1970, het bedrijfsrestaurant van 1969-1972 en het programmeurskantoor van 1984-1986.

Het representatieve deel en het laboratorium werden ondergebracht in twee lage vleugels rondom een voorplein. De toren werd boven het ingangsgedeelte geprojecteerd en bestond uit een kern van gewapend beton (6 x 6 m) waarin het trappenhuis, lift, toiletten en leidingschachten waren ondergebracht. Het testlaboratorium lag als zelfstandige unit aan de andere zijde van het grote laboratorium. Met het oog op een optimale flexibiliteit in gebruik werden in de hallen verplaatsbare wanden toegepast, destijds een unicum.

Mien Ruys ontwierp de tuinen bij het functionele gebouw. Na het vertrek van IBM uit Uithoorn kochten UBA Projectontwikkeling en Woongroep Holland het terrein. Architect Aat van Tilburg stelde voor de toren te behouden. De hallen werden in 2006 gesloopt. In de kantoortoren zijn appartementen gemaakt.

MEER MONUMENTEN

Het tweede kerkje van de Hervormde Gemeente te Uithoorn aan de Amstel staat er sinds 1834. De naam Thamerkerk verwijst…

In 1912 werd deze stalen brug in het traject Aalsmeer-Nieuwersluis in opdracht van de H.E.S.M (Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij) aangelegd.

De boerderij werd in 1995-1997 door toenmalig eigenaar Frank van de Aardweg gerestaureerd.

Het pand is gebouwd tussen 1850 en 1880, maar is waarschijnlijk deels ouder.

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en…

De vorige boerderij Nooitgedacht, gepacht door Hendricus Schijf, brandde in 1901 af. De herbouw werd door de Levensverzekering Maatschappij Utrecht…

Het herenhuis uit 1915 opgetrokken in de stijl van de Art Nouveau en bekend als doktershuis, stond in de vroegere…

ALLE MONUMENTEN