Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Kantoor IBM

Geometrielaan 2 t/m 8, Uithoorn
Gemeentelijk monument

In maart 1959 gaf de directie van de Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. (IBM), behorend tot de International Business Machines Corporation, aan het architectenbureau ir. D. van Mourik B.N.A. & ir. N.L. de Bruijn te Den Haag en aan architectenbureau ir. J.W. du Pon B.N.A. te Haarlem opdracht om in samenwerking een in Uithoorn te bouwen laboratorium te ontwerpen, dat moest dienen voor onderzoek en ontwikkeling van elektronische reken- en administratiemachines.

Het bouwprogramma werd fasegewijs uitgevoerd: het ontwikkelingslaboratorium van 1956-1959, het testlaboratorium van 1961-1963, de uitbreiding van het ontwikkelingslaboratorium 1968-1970, het bedrijfsrestaurant van 1969-1972 en het programmeurskantoor van 1984-1986.

Het representatieve deel en het laboratorium werden ondergebracht in twee lage vleugels rondom een voorplein. De toren werd boven het ingangsgedeelte geprojecteerd en bestond uit een kern van gewapend beton (6 x 6 m) waarin het trappenhuis, lift, toiletten en leidingschachten waren ondergebracht. Het testlaboratorium lag als zelfstandige unit aan de andere zijde van het grote laboratorium. Met het oog op een optimale flexibiliteit in gebruik werden in de hallen verplaatsbare wanden toegepast, destijds een unicum.

Mien Ruys ontwierp de tuinen bij het functionele gebouw. Na het vertrek van IBM uit Uithoorn kochten UBA Projectontwikkeling en Woongroep Holland het terrein. Architect Aat van Tilburg stelde voor de toren te behouden. De hallen werden in 2006 gesloopt. In de kantoortoren zijn appartementen gemaakt.

MEER MONUMENTEN

Over de geschiedenis van Het Rechthuis kan men een lijvig boek schrijven. In 1322 wordt de naam Den Uijthoorn voor…

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en…

De Tolhuissluis ligt op de route van de oude trekvaart tussen Amsterdam en Gouda via de Amstel en de Drecht.

De naam De Dankbaarheid gaat verder terug dan 11 maart 1865, toen de eerste steen gelegd werd voor deze boerderij.

Aan de rand van de fortgracht die het eiland omsluit waarop Fort aan de Drecht is gebouwd staan de fortwachterswoning,…

De vrijstaande woning mat in het ontwerp van een van de voormannen van de Amsterdamse School Michel de Klerk (1884-1923)…

Op 23 juli 1781 legde een hevige brand bijna alle huizen aan de Schans in de as.

ALLE MONUMENTEN