Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Boerderij Aurora

Drechtdijk 137, De Kwakel
Gemeentelijk monument

De boerderij werd in 1995-1997 door toenmalig eigenaar Frank van de Aardweg gerestaureerd. Vanaf 1850 werd gesteggeld over het ontbreken van een goede landverbinding  tussen Vrouwenakker en De Kwakel. Pas in augustus 1879 is het plan voor de aanleg van de Drechtdijk inclusief begroting van f. 32.195,- rond. Het ketste af op de kosten! De Uithoornsche Polder besloot om de weg dan maar meer bescheiden van opzet zelf aan te leggen en tol te gaan heffen. In november 1884 is het bestek uitgevoerd voor f. 12.221,33½. Tolgaarder werd de opzichter P.A. Burm, destijds ook veldwachter in De Kwakel.

Boerderij Aurora was bezit van Pieter Könst. Een van zijn kinderen, Catharina, touwt met Jan van Rijn. Zij heeft 1 ha grond waarop begonnen werd met de bouw van een nieuwe boerderij Aurora. Jan en Catharina kregen vijf kinderen, van wie Bertus Aurora in bezit kreeg. Bertus was de kleinzoon van Pieter van Rijn (zie Drechtdijk 89).

Het bedrijf was ongeveer 19 ha groot. Bertus ging in 1921 stil leven en verkocht zijn bedrijf aan Cees Kandelaar uit Noorden. Kandelaar was getrouwd met Gerarda Röling. Hun zoon Gerard nam het bedrijf in 1962 over van zijn vader. Het merendeel (13 ha) van het land van Aurora lag nog steeds aan de overzijde van de Kleine Drecht. Omstreeks 1968 verkocht Gerard Kandelaar de boerderij vanwege zijn zwakke gezondheid en het ontbreken van een opvolger. Het paste prima in de plannen van de Ruilverkavelings-commissie.

De boerderij kwam in handen van Kandelaars zwager A. Straathof. Kandelaar zelf bouwde naast Aurora de woning Nooit Gedacht. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw ging Aurora over in handen van T. van Wijk uit Mijdrecht, die de boerderij in oktober 1994 verkocht aan Frank van de Aardweg.

MEER MONUMENTEN

In mei 1879 werd op enige afstand van de oude school uit 1849 (nu Boterdijk 211), begonnen met de bouw…

De naam De Dankbaarheid gaat verder terug dan 11 maart 1865, toen de eerste steen gelegd werd voor deze boerderij.

Emmanuel Brom gaf in 1906 opdracht tot het bouwen van een woonhuis aan de rand van het bovenland en de…

Een langgerekte boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw met een stal en een rietgedekt dak.

In 1882 kwam het huidige pand met een grote achtertuin gereed, vlakbij de Nederlands Hervormde Thamerkerk.

In 1912 werd deze stalen brug in het traject Aalsmeer-Nieuwersluis in opdracht van de H.E.S.M (Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij) aangelegd.

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en…

ALLE MONUMENTEN