Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Halle Hoeve

Drechtdijk 49, De Kwakel
Gemeentelijk monument

Rond 1910 werd deze boerderij bewoond door Gerrit Broere getrouwd met Maria Konst, dochter van ‘Dunne Bertus’ Konst. Dit huwelijk bleef kinderloos. Het land lag achter en naast de gebouwen. Na het overlijden van Maria werd de boerderij onbewoonbaar verklaard. Cock Lek restaureerde de boerderij en noemde het de Halle Hoeve.

Binnen zijn nog bouwsporen aanwezig van een huis uit de zeventiende eeuw, dat qua lengteas haaks op de Kleine Drecht stond. De Halle Hoeve is een tweebeukige boerderij. De gevel en een deel van de zijgevel dateren uit circa 1780. Bouwdatum rond 1860 en ligt midden negentiende eeuw. De gevel is als een eenvoudige puntgevel uitgevoerd. De hoofdvorm met de zijbeuk is geworden tot hooihuistype. Het zolderraam heeft een spitsboogbeëindiging met nog originele roede-indeling (Franse invloed).

Naast de voordeur hangt een tegeltableau zoals dit pand als hooihuis was, zeldzaam in deze omgeving. Rond 1880 verdween de verspringing en werd het achterhuis verlengd. Ook de voorgevel werd in steen uitgevoerd die niet werd bepleisterd. In de loop van de jaren is deze gevel door zijn gewicht verzakt, doch met ijzeren trekankers is het geheel wat meer in het lood gebracht.

In 1989 werd bij herstelwerkzaamheden aan de zijgevel van het achterhuis een waterput aangetroffen van vier meter diepte. De put stond eerst achter het huis waarvan de fundamenten nog dwars onder de huidige boerderij liggen. Bij de bouw van een (nieuw) hooihuis rond 1780 kwam deze put mogelijk inpandig te liggen. Bij de ingrijpende renovatie rond 1880 werd een loden pijp van onder uit de put naar vlak onder het maaiveld aangelegd. Van daaruit ging de pijp naar de keuken en werd het water uit de put ‘gezwengeld’. Het water dat nog steeds constant tot op twee meter onder het maaiveld opborrelt is helder.

MEER MONUMENTEN

Dit fort dateert uit 1906. Het is met het bungalowpark omheen particulier eigendom sinds 1971

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en…

De Hoeksteen is de enige kerk die Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) ontwierp.

De banpaal bij de driesprong Hollandsedijk, Bovenkerkerweg en Randweg-Oost is een zeldzaamheid.

Deze boerderij met rieten kap en is van belang vanwege zijn ligging aan de weg.

De wachterswoning en halteplaats 43 lag op de lijn Aalsmeer-Uithoorn-Nieuwersluis.

Het gemeentehuis aan het Marktplein werd op 15 april 1937 geopend door mr. J. Bomans, waarnemend commissaris van de Koningin…

ALLE MONUMENTEN