Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Boerderij Door Gods Zegen

Boterdijk 130, De Kwakel
Gemeentelijk monument

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en handelde in turf. Hij was onder andere bezig met het uitvenen van het Zijdelmeer. Toen Jan in 1890 stierf werd het veenbedrijf beƫindigd, waardoor er een eind kwam aan het uitvenen van het Zijdelmeer. Hierdoor kon later het huidige wandelgebied aangelegd worden langs het Zijdelveld. Jasper, een zoon van Jan, was ondertussen een bakkerij begonnen aan de Drechtdijk (nu appartementencomplex Leendershof) en een andere zoon was werkzaam op een boerderij in Bovenkerk.

De oorspronkelijke boerderij heeft een dwars voorhuis, sterk geaccentueerde lichtbeuk en een zomerhuis. Zowel het lichte pleisterwerk als de ver uitstekende rietkap geeft het geheel een sterk landelijk karakter. Het boerderijcomplex en de voortuin ademen een verzorgde sfeer. De drie ramen van het dwarse voorhuis zijn nog uitgevoerd met vensters die over het algemeen gebruikt werden in de eerste helft van de negentiende eeuw. Men heeft hier gietijzeren sierankers toegepast. Er is hier sprake van een traditionele architectuur, die echter door zijn goede verhoudingen en afwerking van groot belang kan worden genoemd. De bouwdatum ligt rond 1870, maar het kan zijn dat er sprake is van een oudere boerderij die is verbouwd en aangepast aan de nieuwe eisen van de late negentiende eeuw.

De monumentencommissie gaf als reden voor plaatsing op de monumentenlijst aan dat Boterdijk 130 van groot belang is vanwege zijn architectuurhistorische waarde. Als type met dwarshuis en zomerhuis is het complex gaaf bewaard gebleven. Typerend is de lichte beuk achter het dwarshuis. Ruimtelijk-historisch is de boerderij van belang vanwege het verkavelingspatroon.

MEER MONUMENTEN

Op 23 juli 1781 legde een hevige brand bijna alle huizen aan de Schans in de as.

In 1927 tekende architect B. van Rinsum uit Wilnis het ontwerp voor het huidige gemaal Het Zandpad en in 1950…

Dit blok van drie woonhuizen verrees na de brand van 23 juli 1781 in de Schans, ooit een lommerrijke straat.

In 1882 kwam het huidige pand met een grote achtertuin gereed, vlakbij de Nederlands Hervormde Thamerkerk.

Dit herenhuis, ontwerp van architect J.A. Bakker uit de Haarlemmermeer, werd in 1912 gebouwd voor Cornelis Johannes van der Burg,…

De naam De Dankbaarheid gaat verder terug dan 11 maart 1865, toen de eerste steen gelegd werd voor deze boerderij.

Leeuwarden is een zuivelboerderij met ruim dertig stuks melkkoeien. Het kleinschalige bedrijf voert sportactiviteiten uit onder de naam Poldersport.

ALLE MONUMENTEN