Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Boerderij Door Gods Zegen

Boterdijk 130, De Kwakel
Gemeentelijk monument

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en handelde in turf. Hij was onder andere bezig met het uitvenen van het Zijdelmeer. Toen Jan in 1890 stierf werd het veenbedrijf beƫindigd, waardoor er een eind kwam aan het uitvenen van het Zijdelmeer. Hierdoor kon later het huidige wandelgebied aangelegd worden langs het Zijdelveld. Jasper, een zoon van Jan, was ondertussen een bakkerij begonnen aan de Drechtdijk (nu appartementencomplex Leendershof) en een andere zoon was werkzaam op een boerderij in Bovenkerk.

De oorspronkelijke boerderij heeft een dwars voorhuis, sterk geaccentueerde lichtbeuk en een zomerhuis. Zowel het lichte pleisterwerk als de ver uitstekende rietkap geeft het geheel een sterk landelijk karakter. Het boerderijcomplex en de voortuin ademen een verzorgde sfeer. De drie ramen van het dwarse voorhuis zijn nog uitgevoerd met vensters die over het algemeen gebruikt werden in de eerste helft van de negentiende eeuw. Men heeft hier gietijzeren sierankers toegepast. Er is hier sprake van een traditionele architectuur, die echter door zijn goede verhoudingen en afwerking van groot belang kan worden genoemd. De bouwdatum ligt rond 1870, maar het kan zijn dat er sprake is van een oudere boerderij die is verbouwd en aangepast aan de nieuwe eisen van de late negentiende eeuw.

De monumentencommissie gaf als reden voor plaatsing op de monumentenlijst aan dat Boterdijk 130 van groot belang is vanwege zijn architectuurhistorische waarde. Als type met dwarshuis en zomerhuis is het complex gaaf bewaard gebleven. Typerend is de lichte beuk achter het dwarshuis. Ruimtelijk-historisch is de boerderij van belang vanwege het verkavelingspatroon.

MEER MONUMENTEN

Op 23 juli 1781 legde een hevige brand bijna alle huizen aan de Schans in de as.

In 1912 werd deze stalen brug in het traject Aalsmeer-Nieuwersluis in opdracht van de H.E.S.M (Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij) aangelegd.

In maart 1959 gaf de directie van de Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. (IBM), behorend tot de International Business Machines Corporation,…

De Stelling van Amsterdam is eind negentiende en begin twintigste eeuw aangelegd ter verdediging van de hoofdstad. Langs een 135…

Sinds de aanleg van de Noord-Zuidroute in 1988 ligt het boerenbedrijf optisch niet meer aan de Drechtdijk die in 1884…

Oorspronkelijk vormde de Thamerlaan als Thamerdijk de verbinding tussen Hollandsedijk en Zijdelveld.

Sinds de aanleg van de Noord-Zuidroute in 1988 ligt het boerenbedrijf optisch niet meer aan de Drechtdijk die in 1884…

ALLE MONUMENTEN