Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Woning met koetshuis

Schans 27, Uithoorn
Gemeentelijk monument

Een woning met koetshuis gebouwd omstreeks 1920, zo beschreef de gemeentelijke monumentencommissie het pand Schans 27 in 1985. De eigenaren die het pand bewoonden vervingen de etalage en de winkeldeur door een dubbele toegangsdeur en brachten de gevelkleur in overeenstemming met die van de buren. Over het pand zelf is niet zo veel bekend. Ooit stond het in een rijtje woningen aan de oprit naar de Lange Brug die Uithoorn verbond met Amstelhoek en de Zuwe. De ligging van de brug en het Uithoornse bruggenhoofd is voorzien van een kunstwerk. Aan de overzijde is het bruggenhoofd te zien waar café-restaurant Ruimzicht bij stond. Een bord met uitleg en beeldmateriaal is bij de voet van de brug geplaatst. Gevoelsmatig verbond de brug twee dorpswijken, ondanks een door de overheid bedachte provinciegrens.

In de vorige eeuw maakte Schans 27 als groentewinkel van respectievelijk Van Vliet en daarna van Dorus Egberts deel uit van een rijtje met onder andere de woning van de brugwachter, die handmatig de dubbele klap omhoog haalde om een vrije doorvaart voor de beurtschepen te realiseren. Er werd ook jarenlang tol geheven voor passanten die over de brug kwamen.

Hier ligt het historisch hart van Uithoorn. Dat wordt nog eens onderstreept door de lijst met getroffenen door de brand van 1781. Mr. Jacob Langerak Oosterland had een huis, wagenhuis en stalling. De weduwe van Frans Vermeij had er vier huizen, een zomerhuis, tuinhuis, stalling en een bewoonde schuur. Schout H. Huysinga van Vliet woonde aan de Heerenweg, de benaming voor de Schans die dateerde van vóór 1672. Frederik Willem, erfprins van Nassau Weilburg (1768-1816) en proost van Sint-Jan had er een huis met stalling, een overdekte kolfbaan en een bewoonde tent voor de ‘brugman’, alles verhuurd aan weduwe Van der Werven en de brugwachter. De erven Roothaer hadden er twee huizen die zij verhuurden aan Hendrik Myjer, de kinderen van Jan Tjebbes, de weduwen Wassenaar, Molenvliet en Alarm en aan Willem Noorland.

MEER MONUMENTEN

Leeuwarden is een zuivelboerderij met ruim dertig stuks melkkoeien. Het kleinschalige bedrijf voert sportactiviteiten uit onder de naam Poldersport.

Het tweede kerkje van de Hervormde Gemeente te Uithoorn aan de Amstel staat er sinds 1834. De naam Thamerkerk verwijst…

Sinds de aanleg van de Noord-Zuidroute in 1988 ligt het boerenbedrijf optisch niet meer aan de Drechtdijk die in 1884…

Aan de rand van de fortgracht die het eiland omsluit waarop Fort aan de Drecht is gebouwd staan de fortwachterswoning,…

Dit pand werd ontworpen door architectenbureau Zanstra, Giesen & Sijmons (1932-1954).

Het pand is ontworpen door architect Dirk Verwoerd en kwam in 1932 gereed.

De boerderij werd in 1995-1997 door toenmalig eigenaar Frank van de Aardweg gerestaureerd.

ALLE MONUMENTEN