Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Station De Kwakel

Noorddammerweg 44, De Kwakel
Gemeentelijk monument

De wachterswoning en halteplaats 43 lag op de lijn Aalsmeer-Uithoorn-Nieuwersluis. De halte werd geopend op 1 juli 1914 en gesloten op 15 mei 1935. Het is een HESM III gebouw uit 1911 met een tegeltableau uit de fabriek Westraven. Rechts was de wachtkamer met buiten een luifel die later geïntegreerd is in een houten aanbouw. Tegenwoordig ligt het pand aan de busbaan Uithoorn-Haarlem, officieel in gebruik genomen op zondag 21 augustus 2011. Bij de aanleg van de busbaan verdwenen helaas de bruggenhoofden bij de halteplaats.

De Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij werd in 1898 opgericht en maakte een plan voor de aanleg van een spoorwegnet door de Haarlemmermeerpolder en omgeving. Deze plannen werden in 1906 door het ministerie goedgekeurd. In 1908 begon men met de onteigening van de benodigde grondpercelen. De Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM of HSM), nam na 1910 de HESM over. Er waren drie hoofdlijnen: Haarlem-Nieuwersluis, Amsterdam-Alphen en Amsterdam-Leiden. Niet minder dan 32 polders werden doorsneden door een lijnennet van ruim 110 kilometer lengte in het vierkant tussen Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen aan den Rijn en Nieuwersluis.

De baanvakken Haarlem-Hoofddorp-Aalsmeer en Hoofddorp-Leiden werden op 2 augustus 1912 in exploitatie genomen. Het baanvak Aalsmeer-Uithoorn volgde op 1 juli 1914 en in mei 1915 de lijnen Uithoorn-Amsterdam (Willemspark). Het baanvak Aalsmeer-Uithoorn werd ruim twintig jaar later (6 oktober 1935) al gesloten voor passagiersvervoer en op 3 juni 1973 voor het vrachtvervoer. De halteplaats werd op 15 mei 1935 onttrokken aan de dienst. Tegenwoordig doet het dienst als woonhuis en de huidige eigenaren vatten in 2023 een grootscheepse restauratiebeurt aan.

MEER MONUMENTEN

Dit herenhuis, ontwerp van architect J.A. Bakker uit de Haarlemmermeer, werd in 1912 gebouwd voor Cornelis Johannes van der Burg,…

Het tweede kerkje van de Hervormde Gemeente te Uithoorn aan de Amstel staat er sinds 1834. De naam Thamerkerk verwijst…

In 1882 kwam het huidige pand met een grote achtertuin gereed, vlakbij de Nederlands Hervormde Thamerkerk.

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en…

De Hoeksteen is de enige kerk die Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) ontwierp.

Hoewel het stationsgebouw al in 1911 gereed kwam duurde het nog tot 1915 alvorens Uithoorn werd aangesloten op het spoorwegnet.

Sinds de aanleg van de Noord-Zuidroute in 1988 ligt het boerenbedrijf optisch niet meer aan de Drechtdijk die in 1884…

ALLE MONUMENTEN