Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Station De Kwakel

Noorddammerweg 44, De Kwakel
Gemeentelijk monument

De wachterswoning en halteplaats 43 lag op de lijn Aalsmeer-Uithoorn-Nieuwersluis. De halte werd geopend op 1 juli 1914 en gesloten op 15 mei 1935. Het is een HESM III gebouw uit 1911 met een tegeltableau uit de fabriek Westraven. Rechts was de wachtkamer met buiten een luifel die later geïntegreerd is in een houten aanbouw. Tegenwoordig ligt het pand aan de busbaan Uithoorn-Haarlem, officieel in gebruik genomen op zondag 21 augustus 2011. Bij de aanleg van de busbaan verdwenen helaas de bruggenhoofden bij de halteplaats.

De Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij werd in 1898 opgericht en maakte een plan voor de aanleg van een spoorwegnet door de Haarlemmermeerpolder en omgeving. Deze plannen werden in 1906 door het ministerie goedgekeurd. In 1908 begon men met de onteigening van de benodigde grondpercelen. De Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM of HSM), nam na 1910 de HESM over. Er waren drie hoofdlijnen: Haarlem-Nieuwersluis, Amsterdam-Alphen en Amsterdam-Leiden. Niet minder dan 32 polders werden doorsneden door een lijnennet van ruim 110 kilometer lengte in het vierkant tussen Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen aan den Rijn en Nieuwersluis.

De baanvakken Haarlem-Hoofddorp-Aalsmeer en Hoofddorp-Leiden werden op 2 augustus 1912 in exploitatie genomen. Het baanvak Aalsmeer-Uithoorn volgde op 1 juli 1914 en in mei 1915 de lijnen Uithoorn-Amsterdam (Willemspark). Het baanvak Aalsmeer-Uithoorn werd ruim twintig jaar later (6 oktober 1935) al gesloten voor passagiersvervoer en op 3 juni 1973 voor het vrachtvervoer. De halteplaats werd op 15 mei 1935 onttrokken aan de dienst. Tegenwoordig doet het dienst als woonhuis en de huidige eigenaren vatten in 2023 een grootscheepse restauratiebeurt aan.

MEER MONUMENTEN

Een strak vorm gegeven pand dat architect en kerkvoogd Dirk Verwoerd ontwierp voor de Hervormde Gemeente.

In 1912 werd deze stalen brug in het traject Aalsmeer-Nieuwersluis in opdracht van de H.E.S.M (Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij) aangelegd.

In mei 1879 werd op enige afstand van de oude school uit 1849 (nu Boterdijk 211), begonnen met de bouw…

Dit blok van drie woonhuizen verrees na de brand van 23 juli 1781 in de Schans, ooit een lommerrijke straat.

De boerderij ligt aan de Kleine Drecht en langs het erf liep de Reigers- of Grietjesvaart. Deze eindigde na de…

Op 23 juli 1781 legde een hevige brand bijna alle huizen aan de Schans in de as.

Rond 1910 werd deze boerderij bewoond door Gerrit Broere getrouwd met Maria Konst, dochter van ‘Dunne Bertus’ Konst. Dit huwelijk…

ALLE MONUMENTEN