Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Kosterswoning

Schans 15, Uithoorn
Gemeentelijk monument

Het pand is gebouwd tussen 1850 en 1880, maar is waarschijnlijk deels ouder. In 1853 werd de kerkelijke hiërarchie hersteld en langzamerhand verwierf de rooms-katholieke bevolking haar plekje naast het Nederlands-Hervormde deel (pas na 1887 is er sprake van een Gereformeerde en een Nederlands-Hervormde levensovertuiging).

Pastoor Otten ijverde niet alleen voor een kerkgebouw met allure, hij stelde in 1873 de heer Verberne als eerste hoofdonderwijzer van de katholieke school aan. Er werden twee woningen gekocht waarachter de school met twee klaslokalen gebouwd werd.

Door de groei van het aantal leerlingen moest in 1905 een nieuwe school gezet worden op de plaats van de oude, de achtergevel grenzend aan een inham van de Amstel de Kil.

Ook deze school werd te klein en was onhygiënisch. De jongens kregen in 1921 een nieuwe school aan de Schoolstraat (nu locatie Modehuis Blok). Voor de meisjes en kleuters was sinds 1888 een school bij het zusterklooster aan het Zijdelveld (nu woonvoorziening Ons Tweede Thuis).

De voormalige jongensschool werd omgebouwd tot Parochiehuis, een verenigingsgebouw waar de Spaarbank zitting hield, dansschool Liebrechts uit Amsterdam danslessen gaf, toneel- en filmvoorstellingen plaatsvonden, gekaart werd, jaarvergaderingen werden gehouden, discomiddagen georganiseerd werden, rouw en trouw gevierd werd. Zelfs speciale kindermissen vonden er plaats ten behoeve van de babyboomgeneratie. De woning werd onderkomen voor het gezin van de koster van de kerk, die beheerder van het Parochiehuis was.

De laatste koster was de heer Keuter; zijn gezinsleden bleven er  wonen tot 2021. De kerk was allang onttrokken aan de eredienst. De kosterswoning ging in andere handen over en werd opgeknapt.

MEER MONUMENTEN

Op 21 december 1782 droeg pastoor Mattias Herfkens de eerste mis op in het houten kerkje. Vanaf de straatkant kon…

Deze woning stond bekend als boerderij Door Gods Zegen en was van Jan Leenders. Deze bezat een groot veenbedrijf en…

Een langgerekte boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw met een stal en een rietgedekt dak.

Het tweede kerkje van de Hervormde Gemeente te Uithoorn aan de Amstel staat er sinds 1834. De naam Thamerkerk verwijst…

Dit fort dateert uit 1906. Het is met het bungalowpark omheen particulier eigendom sinds 1971

Deze boerderij met rieten kap en is van belang vanwege zijn ligging aan de weg.

In maart 1959 gaf de directie van de Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. (IBM), behorend tot de International Business Machines Corporation,…

ALLE MONUMENTEN