Foto: Jan Maassen Fotografie
Tekst: Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Kosterswoning

Schans 15, Uithoorn
Gemeentelijk monument

Het pand is gebouwd tussen 1850 en 1880, maar is waarschijnlijk deels ouder. In 1853 werd de kerkelijke hiërarchie hersteld en langzamerhand verwierf de rooms-katholieke bevolking haar plekje naast het Nederlands-Hervormde deel (pas na 1887 is er sprake van een Gereformeerde en een Nederlands-Hervormde levensovertuiging).

Pastoor Otten ijverde niet alleen voor een kerkgebouw met allure, hij stelde in 1873 de heer Verberne als eerste hoofdonderwijzer van de katholieke school aan. Er werden twee woningen gekocht waarachter de school met twee klaslokalen gebouwd werd.

Door de groei van het aantal leerlingen moest in 1905 een nieuwe school gezet worden op de plaats van de oude, de achtergevel grenzend aan een inham van de Amstel de Kil.

Ook deze school werd te klein en was onhygiënisch. De jongens kregen in 1921 een nieuwe school aan de Schoolstraat (nu locatie Modehuis Blok). Voor de meisjes en kleuters was sinds 1888 een school bij het zusterklooster aan het Zijdelveld (nu woonvoorziening Ons Tweede Thuis).

De voormalige jongensschool werd omgebouwd tot Parochiehuis, een verenigingsgebouw waar de Spaarbank zitting hield, dansschool Liebrechts uit Amsterdam danslessen gaf, toneel- en filmvoorstellingen plaatsvonden, gekaart werd, jaarvergaderingen werden gehouden, discomiddagen georganiseerd werden, rouw en trouw gevierd werd. Zelfs speciale kindermissen vonden er plaats ten behoeve van de babyboomgeneratie. De woning werd onderkomen voor het gezin van de koster van de kerk, die beheerder van het Parochiehuis was.

De laatste koster was de heer Keuter; zijn gezinsleden bleven er  wonen tot 2021. De kerk was allang onttrokken aan de eredienst. De kosterswoning ging in andere handen over en werd opgeknapt.

MEER MONUMENTEN

In 1882 kwam het huidige pand met een grote achtertuin gereed, vlakbij de Nederlands Hervormde Thamerkerk.

Sinds de aanleg van de Noord-Zuidroute in 1988 ligt het boerenbedrijf optisch niet meer aan de Drechtdijk die in 1884…

Aan de rand van de fortgracht die het eiland omsluit waarop Fort aan de Drecht is gebouwd staan de fortwachterswoning,…

Op 21 december 1782 droeg pastoor Mattias Herfkens de eerste mis op in het houten kerkje. Vanaf de straatkant kon…

Een woning met koetshuis gebouwd omstreeks 1920, zo beschreef de gemeentelijke monumentencommissie het pand Schans 27 in 1985.

Een ‘jong’ gemeentelijk monument is dit woonhuis uit 1911, dat recent aan de lijst is toegevoegd en nauwgezet is gerestaureerd…

De wachterswoning en halteplaats 43 lag op de lijn Aalsmeer-Uithoorn-Nieuwersluis.

ALLE MONUMENTEN