Foto: Jan Maassen Fotografie

Proeflokaal De Schans

Schans 17-21, Uithoorn

Na de brand die op 23 juli 1781 nagenoeg heel Uithoorn in as legde verrees dit huizenblok. Na vele verbouwingen door verschillende families werd in 1996 de basisrestauratie van het rijtje woningen voltooid, waarmee het complex weer werd teruggebracht tot de originele omvang. Ooit was het een groot woonhuis, met iets rechts van het midden de hoofdingang en in de steeg achter de poort links een dienstingang, waarvan nog sporen te zien zijn in de buitenmuur. Het gemeentelijke monument werd ingericht als ambachtelijke bierbrouwerij annex bierspeciaalzaak De Schans. In juni 2017 kwam er een proeflokaal bij. Dit jaar krijgt het monument een nieuwe bestemming. De brouwactiviteiten zijn gestaakt en de winkel is dicht. Eind oktober sluit ook het proeflokaal en wordt het monument weer woonhuis. In het proeflokaal bevindt zich het originele negentiende-eeuwse keramieken beeld van De Roode Vos, het beeldmerk van de voor de oorlog wijd en zijd gerenommeerde tabaksfabriek van Jan de Ruyter die tegenover het monument stond.

MEER MONUMENTEN

Het pand is ontworpen door architect Dirk Verwoerd en kwam in 1932 gereed.

De Hoeksteen is de enige kerk die Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) ontwierp.

In maart 1959 gaf de directie van de Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. (IBM), behorend tot de International Business Machines Corporation,…

Een langgerekte boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw met een stal en een rietgedekt dak.

Leeuwarden is een zuivelboerderij met ruim dertig stuks melkkoeien. Het kleinschalige bedrijf voert sportactiviteiten uit onder de naam Poldersport.

Op 23 juli 1781 legde een hevige brand bijna alle huizen aan de Schans in de as.

De boerderij ligt aan de Kleine Drecht en langs het erf liep de Reigers- of Grietjesvaart. Deze eindigde na de…

ALLE MONUMENTEN